ข้อมูลเฉพาะด้านเทคนิค

อุปกรณ์ความเป็นจริงผสมที่เข้ากันได้

  • Microsoft HoloLens 2

PolyWorks|AR™ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อแบบไลฟ์กับ PolyWorks|Inspector™ ดูว่าแพ็คเกจ PolyWorks|Inspector ใดของเรามาพร้อมกับปลั๊กอิน PolyWorks|AR