ภาคพลังงาน

ภาคพลังงาน

สำรวจพลังจากประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยความท้าทาย

ลูกค้าในอุตสาหกรรมพลังงานของ PolyWorks นี้ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในส่วนของงานขนาดใหญ่ หรือ การประกอบชิ้นงานขนาดใหญ่ เช่น เครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้ laser tracker ในการวัด รวมถึงงานประกอบขนาดเล็กที่ควบคุมค่า tolerance ที่ต้องใช้เครื่องสแกนแบบละเอียด ด้วย PolyWorks เป็น universal 3D metrology platform หรือเป็นรูปแบบซอฟต์แวร์การวัด 3มิติ จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการวัด และทำให้ทีมงานผู้ผลิตและวิศวกรสามารถหาค่าผลลัพธ์จากการวัดได้อย่างแม่นยำ

กรณีศึกษา

สินค้า

Bruno Presezzi

ซอฟต์แวร์เดียวที่เชี่ยวชาญทั้งการวัด 3 มิติ และการวิเคราะห์สำหรับอุปกรณ์การวัดทั้งหมด

Dimensional Engineering

PolyWorks ช่วยคงคุณภาพและผลผลิตของโรงไฟฟ้า GE

Weatherford

PolyWorks® ช่วยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านแหล่งน้ำมันในการลดเวลาตรวจสอบส่วนประกอบมอเตอร์ จากระยะเวลาที่ใช้เดิมเหลือเพียงครึ่งเดียว

Andritz

Andritz Hydro พบความท้าทายในการควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนขนาดใหญ่และเลือกติดตั้ง PolyWorks |Inspector™