PolyWorks|Reviewer™

โซลูชันการตรวจสอบขนาดแบบ 3 มิติฟรี ที่นำผลการวัด 3 มิติมาอยู่ในมือทีมวิศวกรรมและทีมผลิต

PolyWorks|Reviewer™ เป็นโซลูชันฟรีสำหรับตรวจสอบโปรเจ็กต์ของ PolyWorks|Inspector™ ที่มอบพลังในการวิเคราะห์ผลการวัด 3 มิติและการตรวจสอบปัญหาเชิงมิติให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต และจากนั้นยังสามารถแบ่งปันข้อสรุปจากการวิเคราะห์เชิงมิติได้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันมีค่าเกี่ยวกับชิ้นส่วนที่ผลิตและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเป็นภาพ 3 มิติได้โดยตรงกับลูกค้า ผู้ผลิต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กร

ให้ข้อเสนอแนะที่มีค่า 

 


 

ตรวจสอบโปรเจ็กต์ การตรวจวัดได้ในไม่กี่คลิก

ระบุที่มาของปัญหาเชิงมิติได้โดยการตรวจสอบมิติที่มีการควบคุมและแผนที่สีเป็นภาพ 3 มิติ รายงานการตรวจวัดชิ้นแรก สถิติหลายชิ้นส่วน และอื่น ๆ อีกมากมาย

 


 

ตรวจสอบ ปัญหาเชิงมิติต่าง ๆ 

ค้นหา จัดเรียง และกรองค่าควบคุมเพื่อ เน้นปัญหาและวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนโดยการเปลี่ยนเงื่อนไขการ alignment แบบต่างๆ การขยายเวกเตอร์ 3 มิติ การแก้ไขสเกลสี และอื่นๆ อีกมากมาย

 


 

สื่อสารผลลัพธ์ ทั่วทั้งองค์กร

มีการสร้างมิติและการควบคุม มุมมอง 3 มิติ ภาพถ่าย ตาราง และ report เพิ่มเติม จากนั้นแชร์โปรเจ็กต์การตรวจวัดที่ผ่านการเพิ่มมูลค่ากับผู้ตัดสินใจ

 


 

ดาว์นโหลดฟรี PolyWorks|Reviewer™

 

ดาวน์โหลด

 

ตรวจสอบการตั้งค่าระบบคอมพิวเตอร์ที่เราแนะนำ.