Events and Webinars

Filter
บันทึกการประชุม

ศึกษาวิธีตรวจวัดหลายชิ้นงานแบบ Feature-based โดยไม่มี CAD ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ Probing Guidance และ Feature Scanning Guidance และ Automatic Feature Extraction ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเทคโนโลยีนำทางที่ได้จาก PolyWorks|Inspector™ 2022

บันทึกการประชุม

ดูวิธีปรับปรุงลำดับการวัด CNN CMM แบบ 3 แกน ที่ปราศจากการชนกันสำหรับหัวโพรบ Renishaw PH20 โดยรวมการเคลื่อนที่แบบ 5 แกนและการตรวจวัดด้วยโพรบ "แบบหัวสัมผัส" เข้าไปในกระบวนการ

บันทึกการประชุม

ดูวิธีการวัดที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการตรวจวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการแสดงลูกศรชี้ใน Guidance Arrow จุดที่ตรวจวัด และฟังก์ชันการตรวจวัดทั่วไปให้เห็นอย่างชัดเจนตรงหน้าโดยใช้แว่นอัจฉริยะ Microsoft HoloLens และ PolyWorks|AR™ 2022

บันทึกการประชุม

สำรวจวิธีที่บริษัทผู้ผลิตค่อยๆ ปรับใช้ระบบนิเวศดิจิทัลสำหรับการวัด 3 มิติ PolyWorks 3D เพื่อไม่ให้รบกวนการปฏิบัติงาน และได้รับประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล

บันทึกการประชุม

ค้นพบอัลกอริทึมสร้างพื้นผิวอัตโนมัติที่ก้าวล้ำแบบใหม่