บูรณาการ

การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของการวัด และกระบวนการวัดซ้ำอย่างแม่นยำ โดยการเขียนสรุปคำสั่งการใช้งานใน PolyWorks

บูรณาการ

การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของการวัด และกระบวนการวัดซ้ำอย่างแม่นยำ โดยการเขียนสรุปคำสั่งการใช้งานใน PolyWorks®

การผสมผสานคำสั่งเทคโนลียีการวัดแบบ 3มิติ เข้าไปในกระบวนการผลิตเป็นสิ่งท้าทายในหลายๆด้านทางเทคนิค
ตัวอย่างเช่น, ถ้าคุณต้องการขับเคลื่อนเครื่องมือวัด 3 มิติของคุณให้ทำการวัด และวิเคราะห์ ชิ้นงานที่มีความซับซ้อน และวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามค่ามาตรฐาน ท่านสามารถทำได้โดยการเขียนโปรแกรมขั้นตอนต่าง ๆ ในการวัดใน PolyWorks โดยสามารถเขียนคำสั่งให้โปรแกรมทำการวัดและวิเคราะห์ค่าที่ต้องการวัดทั้งหมดล่วงหน้า คำสั่งนี้จะช่วยลดความผิดพลาดในเรื่องของลำดับขั้นตอนการวัดและการวิเคราะห์ที่อาจจะเกิด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคนวัดงานจากคนวัดหนึ่งคนเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งคน 

InnovMetric และสาขาต่างๆ ทั่วโลก นำเสนอการดูแลช่วยเหลือด้านเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของขั้นตอนการผลิตต่างๆ รวมถึงการผสมผสานเทคโนโลยีการเขียนคำสั่งวัดแบบ 3 มิติ เข้าไปในกระบวนการผลิตด้วย เช่น:

  • การวิเคราะห์และการประยุกต์ลำดับขั้นตอนการวัดรูปแบบ 3 มิติ
  • การจัดรูปแบบคำสั่งให้ง่ายต่อผู้ใช้ เพื่อให้การเลือกคำสั่งใช้งานได้รวดเร็วขณะต้องทำการวัดหน้างานจริง
  • สามารถสร้างทางออกวิธีการวัดแบบอัตโนมัติผ่านการเขียนโปรแกรมล่วงหน้าเรียกว่า macro-script
  • การพัฒนาการวัด แบบมีตัวช่วยบ่งบอกลำดับขั้นตอนการวัดแบบวัดซ้ำให้กับผู้ใช้งานได้ทำตามอย่างมีประสิทธิภาพ
Filter
1 ผลลัพธ์

Asia-Pacific
เอเชียแปซิฟิก (APAC)

PolyWorks Thailand

994 Luangphaeng Road
Tapyaow, Ladkrabang

Bangkok
10520
ไทย

Territories: IDN, MYS, PHL, SGP, THA, VNM
(66) 023647759
คลิกที่หมุดเพื่อดูรายละเอียด