PolyWorks|Modeler™

โซลูชันวิศวกรรมย้อนกลับที่ช่วยให้ข้อมูลสแกนในรูปแบบโพลีกอน และแอปพลิเคชัน CAD/CAM ทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริง

 

PolyWorks|Modeler™ คือโซลูชันซอฟต์แวร์วิศวกรรมย้อนกลับแบบครบวงจร ที่ช่วยดึงคุณสมบัติการทำ CAD ที่ดีที่สุด เช่น คุณสมบัติเส้นโค้ง พื้นผิว สเก็ตช์พารามิเตอร์และคุณสมบัติ ปริซึม จากโมเดลโพลิกอนของชิ้นส่วนที่สแกนมา เสมือนเป็นจุดเริ่มต้นโซลูชั่นในการสร้างโมเดล CAD ระดับมืออาชีพ

 

การสร้างโมเดลโพลิกอน

ขั้นตอนแรกในขั้นตอนการทำวิศวกรรมย้อนกลับประกอบด้วย การเปลี่ยนข้อมูลสแกนที่เป็น point clouds ไปเป็นโมเดลโพลิกอนที่มีพื้นผิว เรียกว่า "mesh" โมเดลโพลิกอนมีขนาดที่เบากว่า แม่นยำกว่า และมีข้อมูลสแกนดิบที่มีคุณภาพมากกว่าข้อมูล point cloud เดิมและสามารถบริหารจัดการได้โดยตรงในแอปพลิเคชันอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การกลึง การพิมพ์ 3 มิติ และการจำลองแอโรไดนามิก

 

สร้างโมเดลโพลิกอน จากข้อมูลสแกนชิ้นส่วนแบบ
เรียลไทม์

ใช้วิธีการสแกนที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพและความแม่นยำด้วยเทคโนโลยี quality meshing แบบเรียลไทม์

 

ซ่อมแซมและปรับปรุงคุณภาพ ข้อมูลสแกนที่มีรูปทรงไม่สมบูรณ์ 

ปิดรู ปรับพื้นผิวให้เรียบและสร้างผิวใหม่ ปรับขอบเขตให้ชัดเจน คืนค่าขอบคม อุดผิวไม่ให้มีรอยรั่ว และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ประยุกต์คำสั่งการทำงานแบบ CAD กับโมเดลโพลิกอน

ขยายขอบเขตชิ้นงาน ออฟเซ็ตพื้นผิว สร้างผิว fillet ใหม่ ดำเนินการบูลีนด้วยโมเดล CAD และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

การสร้างโมเดลโพลิกอน

ขั้นตอนแรกในขั้นตอนการทำวิศวกรรมย้อนกลับประกอบด้วย การเปลี่ยนข้อมูลสแกนที่เป็น point clouds ไปเป็นโมเดลโพลิกอนที่มีพื้นผิว เรียกว่า "mesh" โมเดลโพลิกอนมีขนาดที่เบากว่า แม่นยำกว่า และมีข้อมูลสแกนดิบที่มีคุณภาพมากกว่าข้อมูล point cloud เดิมและสามารถบริหารจัดการได้โดยตรงในแอปพลิเคชันอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การกลึง การพิมพ์ 3 มิติ และการจำลองแอโรไดนามิก

 

สร้างโมเดลโพลิกอน จากข้อมูลสแกนชิ้นส่วนแบบ
เรียลไทม์

ใช้วิธีการสแกนที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพและความแม่นยำด้วยเทคโนโลยี quality meshing แบบเรียลไทม์

 

ซ่อมแซมและปรับปรุงคุณภาพ ข้อมูลสแกนที่มีรูปทรงไม่สมบูรณ์ 

ปิดรู ปรับพื้นผิวให้เรียบและสร้างผิวใหม่ ปรับขอบเขตให้ชัดเจน คืนค่าขอบคม อุดผิวไม่ให้มีรอยรั่ว และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ประยุกต์คำสั่งการทำงานแบบ CAD กับโมเดลโพลิกอน

ขยายขอบเขตชิ้นงาน ออฟเซ็ตพื้นผิว สร้างผิว fillet ใหม่ ดำเนินการบูลีนด้วยโมเดล CAD และอื่น ๆ อีกมากมาย


Surface Modeling

พื้นผิว NURBS มีขนาดเบาที่ใช้จำลองเค้าโครงและรูปทรงออร์แกนิกต่าง ๆ อย่างง่าย ซึ่งมักใช้ในการลอกแบบหรือถ่ายโอนพื้นผิว polygon ที่สร้างจากข้อมูล Point Cloud ไปยังซอฟต์แวร์ CAD/CAM    PolyWorks|Modeler™ เสนอขั้นตอนการสร้างพื้นผิวที่ใช้งานง่าย ซึ่งรวมการสร้างเส้น Curve เข้ากับเทคโนโลยีการสร้างพื้นผิวอัตโนมัติรุ่นใหม่ เพื่อสร้างโมเดลที่แก้ไขได้และใช้งานกับ CAD ได้ สำหรับงานจำลอง งานขึ้นรูป และงานออกแบบ

ขั้นตอนการทำงานที่เข้าใจง่าย


สร้างเส้น Curve ที่มีความหมายบนพื้นผิวโมเดล Polygon

ควบคุมข้อมูลคำสั่งเชิงเรขาคณิตของเค้าโครงชิ้นส่วนที่สำคัญ เช่น Boundary, Sharp Edge, และ Fillet Tangent โดยการสร้างและต่อเส้น Curve บนพื้นผิวโมเดล Polygon อย่างต่อเนื่อง

สร้างผิว Patch จากเส้น Curve โดยอัตโนมัติ

ตัดทับเส้น Curve อัตโนมัติและขึ้นรูป Patch พื้นผิว 4 ด้าน หรือ หลายด้านที่มีการเล็มขอบของผิว Patch ต่าง ๆ ซึ่งจะควบคุมการต่อกันของเครือข่ายต่อเนื่องของพื้นผิว NURBS

ระบบอัตโนมัติในการสร้างเส้น Curve และพื้นผิว Patch

สร้างโมเดลพื้นผิว Polygon ทั้งหมดด้วยคลิกเดียว ในขณะที่ควบคุมข้อมูลคำสั่งของเส้น Curve ที่สำคัญต่อการใช้งาน เช่น เส้นสมมาตร, ขอบเขต Boundary ของชิ้นส่วน และเส้นเค้าโครงละเอียด

พื้นผิวที่ใช้งานได้สูง


สร้างโมเดลที่รองรับ CAD

รับรองว่าโมเดลที่ทำวิศวกรรมย้อนกลับจะสามารถแก้ไขได้ภายในแอปพลิเคชัน CAD/CAM โดยการต่อ Patch พื้นผิวโดยอัตโนมัติด้วยเส้น Curve ต่อเนื่องที่แสดงคุณลักษณะของชิ้นส่วนอย่างเป็นธรรมชาติ

สร้างโมเดลที่เบากว่าสำหรับการใช้งานปลายทาง

ลดจำนวนของพื้นผิว Patch และเพิ่มความแม่นยำในการต่อและความต่อเนื่องของ Patch โดยการปรับขนาด Patch และอัตราส่วน ให้เข้ากับส่วนโค้งพื้นผิวของชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติ

สร้างผลลัพธ์การต่อพื้นผิวตามความต้องการ

เลือกสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความแม่นยำกับความราบเรียบในขณะที่ต่อพื้นผิว NURBS และรับประโยชน์จากการต่อแบบสองขั้นตอนและเทคโนโลยีผสานเข้ากับ CAD ที่ทรงพลังของเรา

 

การสร้าง solid modeling

ส่วนสำคัญพื้นฐานในขั้นตอนการสร้าง solid modeling คือ การสเก็ตช์ภาพ 2 มิติแบบพาราเมตริก ซึ่งใช้เพื่อสร้างเค้าโครงพื้นฐานของชิ้นงานที่มีความเป็น solid โดยการดำเนินการ Extrude, Revolve, Sweep และ Loft ต่าง ๆ  PolyWorks|Modeler เพิ่มความสามารถในการดึงอัตลักษ์เรขาคณิตบนข้อมูลสแกนโมเดลโพลิกอน เพื่อสร้างสเก็ตช์ภาพ 2 มิติแบบพาราเมตริกที่ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นในโซลูชันโมเดล CAD สำหรับการสร้างโมเดล CAD 3 มิติ ที่มีความหนา ความลึก และปรับแก้ไขได้ทั้งหมด

 

สร้างภาพสเก็ตช์จาก
โมเดลข้อมูลสแกน

กำหนดระนาบสเก็ตช์จากระนาบมาตรฐานหรือระนาบที่ผู้ใช้กำหนด และดึงเส้น outline ออกมาโดยการตัด cross-section ของโมเดลโพลิกอนหรือดึงหาค่าจากขอบภาพเงา
 

สร้างอัตลักษณ์ของเส้นสเก็ตช์
และขนาดต่าง ๆ

ทำการฟิตอัตลักษ์เส้นสเก็ตช์ต่าง ๆ (เส้นโค้ง เส้นตรง วงกลม และเส้นสไปน์) เข้ากับ sketch outline และเพิ่มขนาดมิติและความเชื่อมโยงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
 

ส่งต่อข้อมูลสเก็ตช์ที่ได้จาก PolyWorks
ไปยังโปรแกรม CAD

นำเข้าเส้นพาราเมทริกสเก็ตช์ของ PolyWorks|Modeler ไปใช้ในโปรแกรมสร้างโมเดล CAD แบบ solide โดยใช้โปรแกรม add-in สำหรับ CATIA, NX, Creo, SolidWorks และ Inventor

 

กรณีศึกษา

Welter Racing ที่ Le Mans - โซลูชันที่ผสานรวม Kreon และ PolyWorks® ทำให้ Welter Racing หมายเลข 9 ฟื้นคืนชีพอีกครั้งที่ Le Mans

โซลูชันที่ผสานรวม Kreon และ PolyWorks® ทำให้ Welter Racing หมายเลข 9 ฟื้นคืนชีพอีกครั้งที่ Le Mans

Weatherford

PolyWorks® ช่วยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านแหล่งน้ำมันในการลดเวลาตรวจสอบส่วนประกอบมอเตอร์ จากระยะเวลาที่ใช้เดิมเหลือเพียงครึ่งเดียว