แพ็คเกจ

 

PREMIUM

STANDARD

PROBING++

PROBING

GAUGING

เครื่องมือวัดแบบ single-point สำหรับ Portable Metrology

รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดแบบแขนพับ, probe แบบ optically-tracked, laser trackers, manual CMM, และกล้องแบบ theodolite

 

เครื่องมือวัดแบบ single-point สำหรับ CNC CMMs

มาพร้อมปลั๊กอินการเชื่อมต่อกับ CNC CMM และความสามารถในการสื่อสารกับกล่องควบคุม CMM โดยตรง และปลั๊กอิน I++ ในโหมดของ CNC

 

  

เครื่องมือสแกนข้อมูล point cloud สำหรับ Portable Metrology

รองรับการเชื่อมต่อของเครื่องมือสแกนข้อมูล point cloud digitizing และสามารถนำเข้าไฟล์ข้อมูลสแกนได้จากเครื่องสแกนหลายฟอร์แม็ต เช่น laser line scanner, fringe-projection digitizer, long-range spherical grid scanner, และอื่น ๆ

   

เครื่องมือสแกนข้อมูล point cloud สำหรับ CNC CMMs

รองรับเครื่องมือสแกนแบบเลเซอร์ภายในปลั๊กอินของ CNC CMM

    

การรวบรวมการวัดสำหรับมาตรวัดดิจิตอล

ปลั๊กอินอุปกรณ์รวบรวมการวัดที่มีทั้งหมดสำหรับเกจดิจิตอล

การป้อนข้อมูลการวัดด้วยตัวเอง และการตรวจสอบด้วยตาเปล่า

การป้อนข้อมูลตัวเลขและข้อมูลการวัดเชิงคุณภาพที่กำหนดเอง เพื่อรวบรวมข้อมูลเกจวัดดิจิตัล และการตรวจสอบด้วยตาเปล่า

การทำ Meshing ที่มีคุณภาพแบบ Real-time และการทำ Meshing Point cloud แบบ Offline

การแปลงข้อมูลสแกนที่เป็น Point cloud ไปเป็นผิว Polygonal model โดยใช้กระบวนการ Real-time quality meshing เพื่อนำไปประมวลผลแบบออนไลน์ทันทีที่มีการสแกนชิ้นส่วน และการทำ Meshing ไฟล์ข้อมูล Point cloud แบบ Offline

   

PolyWorks|Modeler™ Light Module

ฟังก์ชันการแก้ไขรูปหลายเหลี่ยมระดับขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการซ่อมแซมและปรับแต่งโมเดลรูปหลายเหลี่ยมแบบดิจิทัลสำหรับการใช้งานขั้นปลาย 

    

เพิ่มเติม   PolyWorks|AR™ Plug-in

โซลูชันซอฟต์แวร์ผสมเสมือนจริงที่วางซ้อนผลการวัด 3 มิติและคำแนะนำแบบภาพกราฟฟิกลงบนชิ้นส่วนที่ตรวจวัด

  

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

ตัวแปลงไฟล์กลาง CAD :

IGES/STEP การนำเข้าไฟล์ IGES และ STEP

ชุดเครื่องมือการปรับแนวเส้นชิ้นงาน

ชุดของเทคนิคการปรับแนวตำแหน่ง data-to-CAD ที่มีประสิทธิภาพที่รวมถึงพื้นที่ที่มีข้อจำกัดและการปรับตำแหน่งพอดีกับภาคตัดขวาง การเหมาะพอดีกับพิกัดความเผื่อ รวมไปถึงเทคนิคที่อิงตามคุณสมบัติ เป้าหมายการอ้างอิง ตัววัดการเหลื่อมและช่องว่าง และอีกมากมาย 

เครื่องมือช่วยในการควบคุมมิติของชิ้นงาน

ด้วยเครื่องมือที่กว้างและครอบคลุมทุกงานที่เกี่ยวข้องกับมิติของงานในตลาด การวิเคราะห์พื้นผิวชิ้นงาน ขอบเขตของชิ้นงาน ความต่างภาพตัดขวาง feature flush and gap, profile radius, clearance, thickness และอื่นๆ

ชุดเครื่องมือ GD&T อัจฉริยะ

เครื่องมือ GD&T ที่อิงตามอัลกอริธึมที่กำหนดโดยมาตรฐาน ASME และ ISO ความสามารถของกรอบอ้างอิง Datum ขั้นสูง (รองรับรูปแบบคุณสมบัติของ Datum คุณสมบัติ Datum คอมโพสิต, และเป้าหมายของ Datum) สภาพของวัสดุ ตัวปรับแก้ datum พื้นที่พิกัดความเผื่อขั้นสูง (รัศมี ลักษณะแบบแผ่น สองทิศทางแบบไม่เท่ากัน และสองทิศทางแบบเท่ากัน) และอื่นๆ 

ชุดเครื่องมือการสร้างรายงาน

ขั้นตอนการสร้างรายงานที่ควบคุมแบบรวมศูนย์ ที่ประกอบด้วยเครื่องมือตัวตรวจสอบการควบคุม มุมมองการควบคุม ตารางและสแน็ปช็อตที่อัปเดตแบบไดนามิก การสร้างรายงานอัตโนมัติ เครื่องมือตัวแก้ไขรายงานเพื่อปรับแต่งเนื้อหาและโครงร่างของรายงาน และส่งออกไปเป็นไฟล์ PDF, Excel, Word และ HTML  

โหมดการจำลองสำหรับการตั้งค่าโปรเจ็คแบบออฟไลน์

การตั้งค่าโปรเจ็กต์แบบไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์การวัด โดยจำลองการค้นหาจุด ขั้นตอนการวัด และการเคลื่อนที่ของส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่แพ็กเกจรองรับ

ขั้นตอนการวัดชิ้นงานหลายชิ้นแบบทำซ้ำได้

รูปแบบโปรเจ็คแบบหลายชิ้นงาน เครื่องการเล่นการตรวจสอบเพื่อเล่นซ้ำขั้นตอนการวัดโดยอัตโนมัติ ตัวแก้ไขลำดับสากลสำหรับ CNC CMMs และอุปกรณ์เครื่องมือวัดแบบพกพา 

ชุดเครื่องมือการควบคุมเชิงสถิติ (SPC)

เครื่องมือควบคุมเชิงมิติที่มีความหลากหลายมากที่สุดในตลาดสำหรับการวิเคราะห์พื้นผิว ขอบเขต และการเบี่ยงเบนของภาคตัดขวางแบบครบวงจร มิติของคุณสมบัติ การเหลื่อม และช่องว่าง รัศมีโปรไฟล์ มิติเส้นของคุณสมบัติการออกแบบ ความหนา ระยะห่าง และอีกมากมาย 

เพิ่มเติม   ตัวแปลงสกุลเดิมของ CAD File

ตัวเลือกสำหรับการนำเข้า CAD จากหลากหลายซอฟแวร์ เช่น CATIA V6/V5, CATIA V4*, NX (UG), Creo (Pro/E), Inventor*, และ SolidWorks

*การนำเข้า PMI ยังไม่พร้อมใช้งานกับรูปแบบไฟล์ CAD เหล่านี้

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

 

เพิ่มเติม   ชุดเครื่องมือวัด Airfoil

ตัวเลือกสำหรับการวิเคราะห์ใบพัด คอมเพสเซอร์ และใบพัดเทอร์ไบน์

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

 

การบริการ 1 ปี

  • ได้รับการอัพเกรดซอฟต์แวร์ฟรีตลอดปี
  • ได้รับการอัพเกรดรายเดือน เช่น มีการแก้ไข bug และอัพเกรด plug-in ต่าง ๆ
  • ได้รับการช่วยเหลือจากทีมช่วยเหลือด้านเทคนิคทาง อีเมลล์และโทรศัพท์
  • เข้าถึงฮับออนไลน์ MyPolyWorks

 

PREMIUM

STANDARD

PROBING++

PROBING

GAUGING

เครื่องมือวัดแบบ single-point สำหรับ Portable Metrology

รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดแบบแขนพับ, probe แบบ optically-tracked, laser trackers, manual CMM, และกล้องแบบ theodolite

 

เครื่องมือวัดแบบ single-point สำหรับ CNC CMMs

มาพร้อมปลั๊กอินการเชื่อมต่อกับ CNC CMM และความสามารถในการสื่อสารกับกล่องควบคุม CMM โดยตรง และปลั๊กอิน I++ ในโหมดของ CNC

 

  

เครื่องมือสแกนข้อมูล point cloud สำหรับ Portable Metrology

รองรับการเชื่อมต่อของเครื่องมือสแกนข้อมูล point cloud digitizing และสามารถนำเข้าไฟล์ข้อมูลสแกนได้จากเครื่องสแกนหลายฟอร์แม็ต เช่น laser line scanner, fringe-projection digitizer, long-range spherical grid scanner, และอื่น ๆ

   

เครื่องมือสแกนข้อมูล point cloud สำหรับ CNC CMMs

รองรับเครื่องมือสแกนแบบเลเซอร์ภายในปลั๊กอินของ CNC CMM

    

การรวบรวมการวัดสำหรับมาตรวัดดิจิตอล

ปลั๊กอินอุปกรณ์รวบรวมการวัดที่มีทั้งหมดสำหรับเกจดิจิตอล

การป้อนข้อมูลการวัดด้วยตัวเอง และการตรวจสอบด้วยตาเปล่า

การป้อนข้อมูลตัวเลขและข้อมูลการวัดเชิงคุณภาพที่กำหนดเอง เพื่อรวบรวมข้อมูลเกจวัดดิจิตัล และการตรวจสอบด้วยตาเปล่า

การทำ Meshing ที่มีคุณภาพแบบ Real-time และการทำ Meshing Point cloud แบบ Offline

การแปลงข้อมูลสแกนที่เป็น Point cloud ไปเป็นผิว Polygonal model โดยใช้กระบวนการ Real-time quality meshing เพื่อนำไปประมวลผลแบบออนไลน์ทันทีที่มีการสแกนชิ้นส่วน และการทำ Meshing ไฟล์ข้อมูล Point cloud แบบ Offline

   

PolyWorks|Modeler™ Light Module

ฟังก์ชันการแก้ไขรูปหลายเหลี่ยมระดับขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการซ่อมแซมและปรับแต่งโมเดลรูปหลายเหลี่ยมแบบดิจิทัลสำหรับการใช้งานขั้นปลาย 

    

PolyWorks|AR™ plug-in

โซลูชันซอฟต์แวร์ผสมเสมือนจริงที่วางซ้อนผลการวัด 3 มิติและคำแนะนำแบบภาพกราฟฟิกลงบนชิ้นส่วนที่ตรวจวัด

    

เพิ่มเติม   PolyWorks|AR™ plug-in

โซลูชันซอฟต์แวร์ผสมเสมือนจริงที่วางซ้อนผลการวัด 3 มิติและคำแนะนำแบบภาพกราฟฟิกลงบนชิ้นส่วนที่ตรวจวัด

   

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

ตัวแปลงไฟล์กลาง CAD :

IGES/STEP การนำเข้าไฟล์ IGES และ STEP

ชุดเครื่องมือการปรับแนวเส้นชิ้นงาน

ชุดของเทคนิคการปรับแนวตำแหน่ง data-to-CAD ที่มีประสิทธิภาพที่รวมถึงพื้นที่ที่มีข้อจำกัดและการปรับตำแหน่งพอดีกับภาคตัดขวาง การเหมาะพอดีกับพิกัดความเผื่อ รวมไปถึงเทคนิคที่อิงตามคุณสมบัติ เป้าหมายการอ้างอิง ตัววัดการเหลื่อมและช่องว่าง และอีกมากมาย 

เครื่องมือช่วยในการควบคุมมิติของชิ้นงาน

ด้วยเครื่องมือที่กว้างและครอบคลุมทุกงานที่เกี่ยวข้องกับมิติของงานในตลาด การวิเคราะห์พื้นผิวชิ้นงาน ขอบเขตของชิ้นงาน ความต่างภาพตัดขวาง feature flush and gap, profile radius, clearance, thickness และอื่นๆ

ชุดเครื่องมือ GD&T อัจฉริยะ

เครื่องมือ GD&T ที่อิงตามอัลกอริธึมที่กำหนดโดยมาตรฐาน ASME และ ISO ความสามารถของกรอบอ้างอิง Datum ขั้นสูง (รองรับรูปแบบคุณสมบัติของ Datum คุณสมบัติ Datum คอมโพสิต, และเป้าหมายของ Datum) สภาพของวัสดุ ตัวปรับแก้ datum พื้นที่พิกัดความเผื่อขั้นสูง (รัศมี ลักษณะแบบแผ่น สองทิศทางแบบไม่เท่ากัน และสองทิศทางแบบเท่ากัน) และอื่นๆ 

ชุดเครื่องมือการสร้างรายงาน

ขั้นตอนการสร้างรายงานที่ควบคุมแบบรวมศูนย์ ที่ประกอบด้วยเครื่องมือตัวตรวจสอบการควบคุม มุมมองการควบคุม ตารางและสแน็ปช็อตที่อัปเดตแบบไดนามิก การสร้างรายงานอัตโนมัติ เครื่องมือตัวแก้ไขรายงานเพื่อปรับแต่งเนื้อหาและโครงร่างของรายงาน และส่งออกไปเป็นไฟล์ PDF, Excel, Word และ HTML  

โหมดการจำลองสำหรับการตั้งค่าโปรเจ็คแบบออฟไลน์

การตั้งค่าโปรเจ็คโดยไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ทำการวัดโดยการจำลองข้อมูลคลาวด์ของจุดและจุดวัดของหัววัด ขั้นตอนการวัด และการเคลื่อนที่ของส่วนประกอบ CNC CMM 

ขั้นตอนการวัดชิ้นงานหลายชิ้นแบบทำซ้ำได้

รูปแบบโปรเจ็คแบบหลายชิ้นงาน เครื่องการเล่นการตรวจสอบเพื่อเล่นซ้ำขั้นตอนการวัดโดยอัตโนมัติ ตัวแก้ไขลำดับสากลสำหรับ CNC CMMs และอุปกรณ์เครื่องมือวัดแบบพกพา 

ชุดเครื่องมือการควบคุมเชิงสถิติ (SPC)

เครื่องมือควบคุมเชิงมิติที่มีความหลากหลายมากที่สุดในตลาดสำหรับการวิเคราะห์พื้นผิว ขอบเขต และการเบี่ยงเบนของภาคตัดขวางแบบครบวงจร มิติของคุณสมบัติ การเหลื่อม และช่องว่าง รัศมีโปรไฟล์ มิติเส้นของคุณสมบัติการออกแบบ ความหนา ระยะห่าง และอีกมากมาย 

เพิ่มเติม   ตัวแปลงสกุลเดิมของ CAD File

ตัวเลือกสำหรับการนำเข้า CAD จากหลากหลายซอฟแวร์ เช่น CATIA V6/V5, CATIA V4*, NX (UG), Creo (Pro/E), Inventor*, และ SolidWorks

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

 

เพิ่มเติม   ชุดเครื่องมือวัด Airfoil

ตัวเลือกสำหรับการวิเคราะห์ใบพัด คอมเพสเซอร์ และใบพัดเทอร์ไบน์

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

 

การบริการ 1 ปี

  • ได้รับการอัพเกรดซอฟต์แวร์ฟรีตลอดปี
  • ได้รับการอัพเกรดรายเดือน เช่น มีการแก้ไข bug และอัพเกรด plug-in ต่าง ๆ
  • ได้รับการช่วยเหลือจากทีมช่วยเหลือด้านเทคนิคทาง อีเมลล์และโทรศัพท์
  • เข้าถึงฮับออนไลน์ MyPolyWorks