นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

1.1 ประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา 

InnovMetric จริงจังกับภาระหน้าที่ในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้ละเอียด เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

1.2 บริษัทของ InnovMetric ออกประกาศฉบับนี้ 

ในประกาศฉบับนี้ การอ้างอิงถึงคำว่า “เรา” “พวกเรา” หรือ “InnovMetric” ให้หมายถึง InnovMetric ตลอดจนบริษัทในเครือทั้งหมดที่มีรายชื่ออยู่ใน https://www.innovmetric.com/th/find-a-contact ประกาศฉบับนี้กำหนดวิธีที่เรา ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงตัวเลือกและสิทธิ์ต่างๆ ที่คุณมี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

คุณควรส่งเรื่องร้องเรียนและคำขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลทุกกรณีไปยัง privacy@innovmetric.com แล้วเราจะจัดหาบุคคลที่รับผิดชอบมาตอบสนองเรื่องร้องเรียนหรือคำขอของคุณ 

1.3 ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของใคร  

ประกาศฉบับนี้อธิบายแนวปฏิบัติของเราขณะใช้: 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อธุรกิจ พนักงานของลูกค้า (รวมถึงลูกค้าของลูกค้า) ตลอดจนซัพพลายเออร์ของบริษัททั้งหมดในเครือของเรา 

 • บุคคลอื่นๆ ที่ (ก) อาจจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา (“ผู้ใช้เว็บไซต์") หรือ (ข) อาจจะเข้าไปที่หน้าเว็บของ InnovMetric บนเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย 

ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับทั้งสองกรณี ไม่ว่าคุณจะให้ข้อมูลแก่เราโดยตรง หรือเราจะได้ข้อมูลมาจากแหล่งอื่น เช่น จากบุคคลภายนอก 

 

2. ผู้ติดต่อธุรกิจ 

2.1 แหล่งข้อมูลของผู้ติดต่อธุรกิจ 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ติดต่อธุรกิจโดยตรงหรือจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:  

 • การแนะนำบุคคลภายนอก 
 • ขั้นตอนการตรวจสอบและตรวจยืนยันลูกค้า เช่น การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของธุรกิจ 
 • เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย เช่น LinkedIn และเว็บไซต์อื่นๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต 
 • หน่วยงานที่มีข้อมูลเครดิต หน่วยงานที่มีข้อมูลด้านประกันภัย และสถาบันของรัฐหรือสถาบันทางการเงิน และ 
 • แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น สมุดโทรศัพท์ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ รายชื่อลูกค้าปัจจุบันและว่าที่ลูกค้าที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ทะเบียนหรือบันทึกที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ   

2.2 เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เกี่ยวกับผู้ติดต่อธุรกิจ 

หมวดหมู่ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้ติดต่อธุรกิจประกอบด้วย: 

 • รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่บ้าน นายจ้าง ที่อยู่สำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวและที่ทำงาน และที่อยู่อีเมลส่วนตัวและที่ทำงาน 

 • รายละเอียดทางการเงิน รวมถึงการชำระเงินให้แก่ผู้อื่นและการรับชำระเงิน ตลอดจนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีการขาย 

 • สินค้าหรือบริการที่ส่งมอบหรือซื้อมา 

 • การติดต่อสื่อสารกับผู้ติดต่อธุรกิจ 

 • หากผู้ติดต่อธุรกิจมีบัญชีออนไลน์ ข้อมูลล็อกอินและข้อมูลประจำตัวอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน และรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการดังกล่าวด้วย 

 • การถ่ายภาพ เช่น รูปภาพที่ถ่ายในงานอีเวนท์ วิดีโอ และภาพกล้องวงจรปิดและ 

 • ในบางกรณี ซึ่งรวมถึงการดําเนินคดีอาญา ผลลัพธ์และคำพิพากษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 

2.3 วิธีที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อธุรกิจ 

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำกิจกรรมบางประเภท เช่น: 

 • การทำให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นด้วยการสื่อสารกับลูกค้าธุรกิจและซัพพลายเออร์ เช่น เพื่อรายงานเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ 

 • การรักษาและต่อยอดความสัมพันธ์กับลูกค้าและซัพพลายเออร์ 

 • การวางแผนทางธุรกิจ 

 • การทำธุรกรรมที่ผู้ติดต่อธุรกิจเริ่มต้นดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย 

 • การทำธุรกรรมที่สมาชิกของ InnovMetric เริ่มต้นดำเนินการให้เรียบร้อย เช่น การซื้อของใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆ  

 • การทำธุรกรรมกับหรือทำธุรกรรมสำหรับลูกค้าของ InnovMetric 

 • การทำบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นๆ ของ InnovMetric 

 • การตัดสินใจว่าจะรับใครสักคนเป็นลูกค้าหรือซัพพลายเออร์หรือไม่ 

 • การเก็บบันทึกการซื้อขายหรือธุรกรรมอื่นๆ เพื่อรับประกันว่ามีการชำระเงินที่จำเป็นและ/หรือมีการจัดส่งสินค้าหรือส่งมอบบริการอย่างถูกต้อง 

 • การทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 

 • การวิจัยและพัฒนา 

 • การพัฒนาธุรกิจ 

 • การจัดการงานอีเวนท์ รวมถึงการเชิญให้ผู้ติดต่อธุรกิจมางานอีเวนท์และงานจัดแสดงสินค้าและบริการ 

 • การจัดการฐานข้อมูล 

 • การจัดกิจกรรมการประกวดหรือการแข่งขัน 

 • การรักษาความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรม 

 • การป้องกันการฉ้อฉลและการโจรกรรม การสอบสวน หรือการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ 

 • การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามสัญญา ตามกฎหมาย และด้านการกำกับดูแล 

 • การทำให้ผู้ติดต่อธุรกิจสามารถเข้าถึงบัญชีออนไลน์ของตนเองได้และ 

 • การวิเคราะห์และวิจัยภายในที่จะช่วยยกระดับบริการของเรา 

InnovMetric ไม่ขายข้อมูลนี้และก็ไม่เคยขายข้อมูลดังกล่าวในช่วงสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมาด้วย 

2.4 ทำไมเราจึงต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อธุรกิจ 

เราใช้ข้อมูลนี้เพราะ: 

 • จำเป็นแก่การปฏิบัติภาระหน้าที่ของเราหรือการใช้สิทธิ์ของเราตามสัญญาที่ทำขึ้นกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์และ 

 • จำเป็นแก่การปฏิบัติภาระหน้าที่ด้านกฎหมายหรือด้านการกำกับดูแลที่เราต้องปฏิบัติตาม 

เรามีผลประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมายในการ: 

 • จัดการธุรกิจและแบรนด์ของเรา 

 • ส่งมอบและปรับปรุงบริการของเรา และ 

 • ดำเนินธุรกิจของเรา 

เราจะใช้ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าไม่ได้มีความสำคัญมากไปกว่าผลประโยชน์หรือสิทธิของผู้ติดต่อธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาเท่านั้น 

ในบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยครั้ง เช่น ในกรณีของการทำการตลาด ก็จำเป็นต้องใช้คำยินยอมของผู้ติดต่อธุรกิจตามกฎหมายที่ใช้บังคับด้วย ในกรณีที่เราต้องขอคำยินยอมของผู้ติดต่อธุรกิจ ผู้ติดต่อธุรกิจจะมีสิทธิ์เพิกถอนคำยินยอมโดยการติดต่อ privacy@innovmetric.com หรือเลิกสมัครรับข่าวสารทางอีเมลได้ทุกเมื่อ 

หากผู้ติดต่อธุรกิจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา ผู้ติดต่อธุรกิจสามารถติดต่อ privacy@innovmetric.com ได้ 

ในบางกรณีที่ผู้ติดต่อธุรกิจไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เราก็จะไม่สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำไว้กับพวกเขาได้ หรืออาจจะไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่พวกเขาได้ ซึ่งเราจะแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจน หากสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบที่ผู้ติดต่อธุรกิจจะได้รับจากการไม่ส่งมอบข้อมูลด้วย 

2.5 ผู้รับข้อมูลของผู้ติดต่อธุรกิจ 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อธุรกิจให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้: 

 • ให้แก่บริษัทของ InnovMetric เพื่อประมวลผลข้อมูลตามจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น 

 • ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ InnovMetric ในอาณาเขตของผู้ติดต่อธุรกิจ 

 • ผู้ที่ทำธุรกิจด้วยและที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นๆ 

 • บุคคลภายนอก รวมถึงเพื่อจุดประสงค์ในการจัดการงานอีเวนท์ 

 • ผู้เรียกร้องสิทธิ์ ผู้รับผลประโยชน์ ผู้รับโอน และผู้รับชำระเงิน 

 • ให้แก่ซัพพลายเออร์และ/หรือผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ดำเนินงานในนามของเราเพื่อดูแลหรือบำรุงรักษาฐานข้อมูลผู้ติดต่อธุรกิจและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ เช่น ซัพพลายเออร์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่ให้บริการด้านเทคนิค เช่น การพิมพ์ 

 • ให้แก่บุคคลภายนอกที่ให้บริการแก่เรา เช่น ที่ปรึกษาวิชาชีพของเรา (เช่น ผู้ตรวจสอบและทนายความ) 

 • ให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจ เช่น หน่วยงานด้านภาษีอากร ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรักษาความมั่นคงหรือหน่วยงานของตำรวจที่กฎหมายกำหนดหรือร้องขอ หรือที่เราเห็นว่าจำเป็น และ 

 • ในกรณีที่ InnovMetric ถูกควบรวมกิจการ ขาย หรือถูกโอนสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมด (รวมถึงเมื่อล้มละลาย) หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 

การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางธุรกิจของ InnovMetric เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้รับข้อมูลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ของตนเอง 

2.6 ข้อมูลเพิ่มเติม 

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ในหัวข้อที่ 4-8 ด้านล่าง  

 

3. ผู้ใช้เว็บไซต์และประเด็นด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ 

3.1 เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างของผู้ใช้เว็บไซต์และผู้เยี่ยมชมหน้าเว็บโซเชียลมีเดียของ InnovMetric 

หมวดหมู่ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์และผู้เยี่ยมชมหน้าเว็บของ InnovMetric บนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น LinkedIn จะรวมถึง: 

 • ข้อมูลที่ผู้ใช้มอบให้ขณะป้อนข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของเรา เช่น เมื่อพวกเขาให้รายละเอียดติดต่อ ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น หรือกรอกใบสมัครงาน หรือส่ง CV เข้ามา 

 • ข้อมูลที่ผู้ใช้มอบให้เมื่อสมัครรับจดหมายข่าวทางอีเมล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมลและตำแหน่งงาน 

 • ข้อมูลที่ผู้ใช้มอบให้เมื่อสมัครบัญชีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา และ 

 • ข้อมูลที่ผู้ใช้มอบให้เมื่อโพสต์เนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย 

นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์จากผู้ใช้ด้วย ซึ่งรวมถึง: 

 • ข้อมูลที่ได้มาจากเว็บล็อกของเรา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ (เช่น แบรนด์และรุ่นอุปกรณ์ ขนาดหน้าจอ) หมายเลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำใคร (เช่น ที่อยู่ IP และ ID อุปกรณ์) และข้อมูลเบราว์เซอร์ (เช่น URL, ประเภทเบราว์เซอร์ หน้าเว็บที่เยี่ยมชม วันที่/เวลาที่เข้าถึง) 

 • ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือความสนใจของบุคคลต่างๆ ที่สันนิษฐานเอา ซึ่งเชื่อมโยงกับบุคคลดังกล่าวและอาจนำมาใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้) และ 

 • ข้อมูลที่คุกกี้ของเราเก็บรวบรวม (ดูประกาศเกี่ยวกับคุกกี้

หากผู้ใช้เว็บไซต์ส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์มใดๆ ของเราและได้ติดตั้งคุกกี้ไว้ในเบราว์เซอร์ด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและข้อมูลของเว็บล็อกทั้งหมดจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับพวกเขา ซึ่งผู้ใช้เว็บไซต์จะทราบข้อมูลนี้เมื่อกรอกแบบฟอร์มของเรา 

3.2 เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์และผู้เยี่ยมชมหน้าเว็บโซเชียลมีเดียของ InnovMetric อย่างไร 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์และผู้เยี่ยมชมหน้าเว็บของ InnovMetric บนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น LinkedIn เพื่อกิจกรรมบางประเภทรวมถึง: 

 • การสร้างประสบการณ์เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้เหมาะกับผู้เข้าชมแต่ละคน 

 • การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้ได้ร้องขอ 

 • การดูแลเว็บไซต์ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และการให้บริการลูกค้า 

 • การให้ข้อมูลและข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ผู้ใช้เว็บไซต์และบุคคลต่างๆ ที่เข้าถึงหน้าเว็บของเราบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย ที่พวกเขาอาจจะสนใจ และ 

 • การเฝ้าติดตามดูเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของเรา ตลอดจนส่งเสริมธุรกิจและ 

แบรนด์ของเรา 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์เพื่อทำกิจกรรมบางประเภทด้วย รวมถึง: 

 • การดูแลเว็บไซต์และ 

 • การวิเคราะห์เชิงสถิติและแนวโน้มเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้และสมรรถนะของเว็บไซต์เรา 

3.3 เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์และผู้เยี่ยมชมหน้าเว็บโซเชียลมีเดียของ InnovMetric เพื่ออะไร 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์และผู้เยี่ยมชมหน้าเว็บของ InnovMetric บนโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, LinkedIn และ Twitter เพราะเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ด้านกฎหมายหรือการกำกับดูแลที่เรามี 

เรามีผลประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมายในการ: 

 • ส่งเสริมแบรนด์และธุรกิจของเราผ่านเว็บไซต์และเครื่องมือโซเชียลมีเดียและ 

 • เฝ้าติดตามดู สอบสวน และรายงานความพยายามในการละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต์เรา 

เราจะใช้ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าไม่ได้มีความสำคัญมากไปกว่าผลประโยชน์หรือสิทธิ์ของผู้ใช้เว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย ซึ่งจำเป็นต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา 

ในกรณีของการทำการตลาด ก็จำเป็นต้องขอคำยินยอมของผู้ใช้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับด้วย ในกรณีที่เราต้องขอคำยินยอมของผู้ใช้ พวกเขาจะมีสิทธิ์ “เลิกสมัครรับ” และเพิกถอนคำยินยอมโดยการติดต่อที่อีเมล privacy@innovmetric.com  

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา เพราะจำเป็นแก่การปฏิบัติภาระหน้าที่ด้านกฎหมายหรือด้านการกำกับดูแลที่เราต้องปฏิบัติตาม 

เรามีผลประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมายในการ: 

 • เฝ้าติดตามดู สอบสวน และรายงานความพยายามในการละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต์เราและ 

 • ยกระดับสมรรถนะของเว็บไซต์และประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ 

เราจะใช้ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าไม่ได้มีความสำคัญมากไปกว่าสิทธิประโยชน์หรือสิทธิ์ของผู้ใช้เว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย ซึ่งจำเป็นต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา 

หากผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลที่เข้าถึงหน้าเว็บของเราบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา สามารถติดต่อ privacy@innovmetric.com ได้  

ในบางกรณีที่ผู้ใช้เว็บไซต์ไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น (เช่น ที่เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ของเรา) เราก็จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำไว้กับพวกเขาได้ หรืออาจจะไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่พวกเขาได้ เราจะแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจน หากสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบที่ผู้ใช้เว็บไซต์จะได้รับจากการไม่ส่งมอบข้อมูลด้วย 

3.4 ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์และผู้เยี่ยมชมหน้าเว็บโซเชียลมีเดียของ InnovMetric 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์และผู้เยี่ยมชมหน้าเว็บโซเชียลมีเดียให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้: 

 • ให้แก่บริษัทในเครือของ InnovMetric เพื่อประมวลผลข้อมูลตามจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น 

 • ให้แก่บุคคลภายนอกที่ดำเนินงานในนามของเราเพื่อดูแลหรือบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ที่เป็นแพลตฟอร์มให้บริการสำหรับเว็บไซต์ของเรา  

 • ให้แก่บุคคลภายนอกที่ให้บริการแก่เรา เช่น ที่ปรึกษาวิชาชีพของเรา (เช่น ผู้ตรวจสอบและทนายความ) 

 • ให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจ เช่น หน่วยงานด้านภาษีอากร ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรักษาความมั่นคงหรือหน่วยงานของตำรวจที่กฎหมายกำหนดหรือร้องขอ หรือที่เราเห็นว่าจำเป็น และ 

 • ในกรณีที่ InnovMetric ถูกควบรวมกิจการ ขายกิจการ หรือถูกโอนสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมด (รวมถึงเมื่อล้มละลาย) หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 

3.5 ข้อมูลเพิ่มเติม 

เว็บไซต์และบริการของเรามีไว้ให้สำหรับบุคคลที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี บริการออนไลน์ของเราไม่ได้ออกแบบมาให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีใช้งาน 

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ในหัวข้อที่ 4-8 ด้านล่าง 

 

4. การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ 

InnovMetric เป็นบริษัทระดับโลก ด้วยเหตุนี้ เราจึงอาจจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทอื่นๆ ในเครือ InnovMetric หรือซัพพลายเออร์ที่อยู่นอกเขตการปกครองของคุณ InnovMetric จะดำเนินการตามสมควรทุกประการเพื่อรับประกันว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการโอนข้อมูลดังกล่าวจะสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ 

InnovMetric อาจโอนและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ระบุไว้ตามประกาศฉบับนี้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์หรือฐานข้อมูลที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ซึ่งบางประเทศเหล่านี้อาจจะไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ให้การคุ้มครองในระดับที่เทียบเท่ากับใน EEA 

ประเทศที่เราโอนข้อมูลออกไปนอก EEA รวมถึงประเทศแคนาดาและสหรัฐฯ ด้วย 

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเหล่านี้ สามารถขอข้อมูลได้จาก privacy@innovmetric.com  

 

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัติตามจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เป็นสาเหตุในการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว และ/หรือขึ้นอยู่กับว่าภาระหน้าที่ตามกฎหมาย/ด้านการกำกับดูแลเพิ่มเติมได้กำหนดให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่อาจมีการเรียกร้องใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการที่เราทำธุรกิจกับคุณ 

โดยทั่วไปแล้วหมายความว่าจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตลอดระยะเวลาที่เราดำเนินความสัมพันธ์กับคุณและ: 

 • ตลอดระยะเวลาที่กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีอากรและบริษัทกำหนด และ 

 • ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นแก่การให้คุณเรียกร้องจากเรา และเพื่อให้เราต่อสู้การเรียกร้องทางกฎหมายใดๆ ด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว จะเท่ากับระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับคุณ และรวมระยะเวลาอายุความตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับด้วย 

ในบางกรณี อาจจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นกว่าเดิม เช่น เมื่อเรากำลังติดต่อสื่อสารกัน หรือมีการเรียกร้องสิทธิ์หรือการสอบสวนอย่างต่อเนื่อง 

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สามารถดูได้ในตารางการเก็บรักษาข้อมูลที่ InnovMetric จัดเก็บไว้หรือติดต่อ privacy@innovmetric.com

 

6. สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล 

ในบางสถานการณ์ บุคคลต่างๆ ก็มีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน: 

 1. สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

 1. สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

 1. สิทธิ์ในการจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

 1. สิทธิ์ในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล 

 1. สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 1. สิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูล (ในบางสถานการณ์เท่านั้น) 

 1. สิทธิ์ในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลทางการ 

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสิทธิ์แต่ละประเภทและวิธีการใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้อยู่ด้านล่าง 

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ ข้างต้น โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง คำขอของคุณควรมีข้อมูลยืนยันตัวตนอย่างเหมาะสม (เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นตามสมควร) 

เมื่อเราได้รับคำขอใช้สิทธิใดๆ เหล่านี้ เราก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะดำเนินการอย่างไม่ชักช้าโดยไม่จำเป็น และในทุกกรณี ก็จะต้องไม่เกินกว่าหนึ่งเดือนหลังจากที่ได้รับคำขอ อาจมีการขยายระยะเวลาได้เพิ่มเติมอีกสองเดือนในบางกรณี เช่น เมื่อคำขอมีความซับซ้อนและมีปริมาณมาก 

เราจะให้ข้อมูลโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ยกเว้นในกรณีที่คำขอไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลรองรับหรือมากเกินไปอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นคำขอซ้ำๆ กัน ในกรณีดังกล่าว เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลหรืออาจจะปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอดังกล่าว และเราจะแจ้งค่าธรรมเนียมให้บุคคลดังกล่าวทราบก่อนจะดำเนินการตามคำขอ 

เราอาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลก่อนจะดำเนินการตามคำขอ 

ในกรณีที่เราไม่ดำเนินการตามคำขอได้ เราจะแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชักช้าและภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากที่ได้รับคำขอ พร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่เราไม่ดำเนินการตามคำขอด้วย 

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

ในบางสถานการณ์ บุคคลต่างๆ ก็มีสิทธิ์ที่จะยืนยันข้อมูลดังต่อไปนี้กับเรา: 

 • เราครอบครองและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาหรือไม่และ 

 • ข้อมูลที่ระบุไว้บางประเภทเกี่ยวกับการประมวลผล 

นอกจากนี้ บุคคลต่างๆ ยังมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองและได้รับสำเนาข้อมูลดังกล่าวด้วย 

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บุคคลต่างๆ ในบางเขตการปกครอง จะมีสิทธิ์ขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาเมื่อสถานการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น: 

 • บุคคลดังกล่าวโต้แย้งเรื่องความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อจำกัดจะนำมาใช้บังคับใช้จนกว่าเราจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย แต่บุคคลดังกล่าวไม่ประสงค์ที่จะให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล แต่ขอให้จำกัดการประมวลผลแทน 

 • เราไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการประมวลผลอีกต่อไปแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวยังต้องการใช้เพื่อการเรียกร้องทางกฎหมายอยู่ หรือ 

 • บุคคลดังกล่าวได้ใช้สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวผลข้อมูล ข้อจำกัดจะมีผลจนกว่าเราจะได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วว่าเรามีมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างหนักแน่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อหรือไม่ 

สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการตลาดสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นบุคคลใดๆ ก็ตาม บุคคลดังกล่าวก็มีสิทธิ์คัดค้านได้ในทุกขั้นตอน 

นอกจากนี้ บุคคลต่างๆ ก็ยังมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน ในกรณีที่หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของการประมวลผลนั้นก็คือผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา เราจะต้องหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจนกว่าเราจะสามารถยืนยันได้ว่าเรามีมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างหนักแน่นในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งมีความสำคัญมากกว่าผลประโยชน์ สิทธิ์ และอิสรภาพของบุคคลดังกล่าว หรือเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลต่อไปเพื่อกำหนด ใช้ และต่อสู้ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย 

สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

ในบางเขตปกครอง หากบุคคลใดก็ตามเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาที่เราเก็บไว้ไม่ถูกต้อง พวกเขาก็มีสิทธิ์ขอให้แก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ นอกจากนี้ พวกเขายังมีสิทธิ์ขอให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงด้วยการให้คำแถลงเพิ่มเติม 

สิทธิ์ในการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ("สิทธิ์ที่จะถูกลืม") 

ในบางสถานการณ์ บุคคลใดๆ ก็ตามมีสิทธิ์ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน รวมถึงในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ด้วย (ยกตัวอย่างโดยสังเขปเท่านั้น): 

 • ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามจุดประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวม หรือประมวลผลข้อมูลโดยประการอื่นอีกต่อไป และ 

 • การประมวลผลข้อมูลนั้นต้องใช้คำยินยอม ซึ่งถูกเพิกถอนแล้ว และก็ไม่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอื่นๆ ให้ประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป 

นอกจากนี้ ยังมีข้อยกเว้นบางประการที่เราอาจปฏิเสธมิให้ลบข้อมูล เช่น เมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อกำหนด ใช้ และต่อสู้ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย 

หากบุคคลใดๆ ก็ตามร้องขอให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน การกระทำเช่นนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นการลบบันทึกต่างๆ ที่เราจัดเก็บไว้เพื่อประโยชน์ของบุคคลนั้นด้วย เช่น ชื่อที่อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ไม่ต้องการรับอีเมล ซึ่งหากบุคคลดังกล่าวต้องการให้เราจัดเก็บรายชื่อนี้ไว้ในอนาคต ก็จะต้องติดต่อเราเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 

สิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูล 

ในกรณีที่เราอาศัยหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นคำยินยอมหรือเมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นแก่การปฏิบัติภาระหน้าที่ตามสัญญาต่อบุคคลใดๆ ก็ตามที่เป็นคู่สัญญา และมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีอัตโนมัติ (เช่น ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์) บุคคลดังกล่าวก็มีสิทธิ์ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้มอบให้เราในรูปแบบที่ใช้โดยทั่วไป เป็นระเบียบ และอ่านผ่านเครื่องได้ และก็สามารถส่งต่อข้อมูลนี้ให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลอีกรายได้โดยตรง ในกรณีที่ทำได้ในทางเทคนิค 

สิทธิ์ในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลทางการ 

บุคคลใดๆ ก็ตามมีสิทธิ์ในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลทางการของเขตปกครองที่ตนพำนักอาศัยอยู่ ทำงานอยู่ หรือเป็นสถานที่ที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่กล่าวอ้างเกิดขึ้น 

 

7. เบ็ดเตล็ด 

7.1 ความปลอดภัย 

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและขององค์กร เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลสูญหายหรือถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เราฝึกอบรมให้พนักงานของเราสามารถจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลคุณ แต่เราก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ถ้าคุณมีเหตุผลให้เชื่อว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับเราไม่ปลอดภัยอีกต่อไป โปรดแจ้งให้เราทราบถึงปัญหาทันที โดยติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง 

7.2 ข้อบังคับท้องถิ่น 

ถึงแม้ว่านโยบายระดับโลกฉบับนี้จะจัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยให้ส่งมอบข้อมูลที่สอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพในระดับโลก แต่ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกประมวลผลตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับเสมอ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับกับเขตปกครองที่คุณพำนักอาศัยอยู่ได้ในส่วน ค ของประกาศฉบับนี้  

7.3 การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้ 

เราอาจแก้ไขและ/หรืออัปเดตประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราว หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม เราก็จะโพสต์ประกาศฉบับอัปเดตลงบนเว็บไซต์ เราแนะนำให้คุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้อยู่เป็นประจำเพื่อเป็นการรับประกันว่าคุณจะทราบถึงแนวปฏิบัติด้านข้อมูลของเรา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อได้โพสต์ลงบนหน้าเว็บนี้แล้ว  

7.4 ภาษา 

หากคำแปลประกาศฉบับนี้กับต้นฉบับภาษาอังกฤษขัดหรือแย้งกัน ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ระบบจะพาคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อกรอกใบสมัครงานของคุณ แต่ข้อกำหนดเหล่านี้ก็จะใช้บังคับ: 

InnovMetric จริงจังกับภาระหน้าที่ในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล 

รายละเอียดติดต่อ: ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวมโดย InnovMetric ("เรา"/"พวกเรา"/"ของเรา") คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@innovmetric.com หากคุณมีคำถามหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานฉบับนี้  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม: เราเก็บรวบรวมข้อมูลด้านล่างที่เกี่ยวกับตัวคุณระหว่างขั้นตอนการสรรหาพนักงาน หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลบางประเภทที่เราร้องขอ เราก็จะไม่สามารถดำเนินการกับใบสมัครของคุณต่อได้ 

 • ข้อมูลที่คุณให้ไว้ใน CV แบบฟอร์มใบสมัครงาน จดหมายสมัครงาน และระหว่างการสัมภาษณ์ รวมถึงชื่อ วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ ที่อยู่ของคุณ ที่อยู่อีเมลส่วนตัว ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงานรวมถึงบุคคลอ้างอิงด้วย 

 • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมหรือสร้างขึ้นระหว่างขั้นตอนการสรรหาพนักงาน รวมถึงโน้ตระหว่างการสัมภาษณ์ คะแนนสอบและรายละเอียดการติดต่อสื่อสารระหว่างเรา และ 

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการต้องโทษทางอาญา: เราอาจตรวจสอบประวัติคุณ ตามขั้นตอนการสรรหาพนักงาน 

แหล่งข้อมูล ข้อมูลนี้อาจจะเป็น (ก) ข้อมูลที่คุณมอบให้ (ข) ข้อมูลที่ได้มาจากบุคคลภายนอกระหว่างขั้นตอนการสมัครงานและการสรรหาพนักงาน (ค) ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น LinkedIn หรือ (ง) ข้อมูลที่เราสร้างขึ้นระหว่างขั้นตอนการสรรหาพนักงาน  

วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำให้ขั้นตอนการสรรหาพนักงานมีความคืบหน้า ประเมินและตัดสินใจว่าคุณเหมาะกับทบาทดังกล่าวหรือไม่ สื่อสารกับคุณ และตรวจสอบข้อมูลของคุณจากบุคคลอ้างอิง เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมายและการกำกับดูแลด้วย 

ทำไมเราจึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพราะ: 

 • เราจำเป็นต้องใช้ก่อนดำเนินความสัมพันธ์ด้านการจ้างงานกับคุณ 

 • เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ด้านกฎหมายและการกำกับดูแล และ 

 • เราหรือบุคคลภายนอกมีผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการ: (ก) รับประกันว่ามีการดูแลและการบริหารจัดการขั้นตอนการสรรหาพนักงานอย่างมีประสิทธิผล (ข) รับประกันว่าเราได้ว่าจ้างผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ (ค) รับมือกับข้อพิพาทและอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงรับคำปรึกษาทางกฎหมายหรือทางวิชาชีพอื่นๆ และ (ง) ยืนยันว่าคุณเหมาะสมกับงาน 

ข้อมูลเกี่ยวกับการต้องโทษอาญา: เราอาจตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสรรหาพนักงาน เราจะใช้การตรวจสอบเหล่านี้ (ก) เพื่อประเมินว่าคุณเหมาะสมกับบทบาทที่ถูกควบคุมหรือไม่ (ข) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคุณ ของเรา และของบุคคลภายนอกและ (ค) เพราะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียกร้องทางกฎหมาย เราได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบนี้ ในกรณีที่จำเป็นแก่การใช้สิทธิ์และทำตามภาระหน้าที่ด้านการจ้างงานของเรา และเราก็จะประมวลผลข้อมูลของคุณตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ 

ข้อมูลที่เราแบ่งปัน: เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้เท่านั้นเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการกับใบสมัครของคุณ: (ก) ตัวแทนจัดหางาน (ข) ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติและทดสอบออนไลน์และ (ค) ผู้กำกับดูแลและหน่วยงานที่มีอำนาจ นอกจากนี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มของเราเพื่อจุดประสงค์ในการดูแล การบัญชี และการรายงาน 

การเก็บรักษาข้อมูลของคุณ: เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณตลอดขั้นตอนการสรรหาพนักงาน และตามที่จำเป็นเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล 

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ที่ไหน: เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไปให้นิติบุคคลอื่นๆ ของ InnovMetric ที่อยู่นอก EEA เพื่อจุดประสงค์ในการบริหารจัดการและดูแลขั้นตอนการสมัครงาน แต่ทั้งนี้ เราจะต้องมีมาตรการปกป้องกันที่เหมาะสมด้วย หากคุณต้องการขอสำเนามาตรการป้องกันดังกล่าว สามารถขอได้จากเรา โดยติดต่อตามรายละเอียดติดต่อข้างต้น 

สิทธิ์ของคุณ: คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณ: สิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข ลบ คัดค้าน จำกัด โอน และเพิกถอนคำยินยอม และร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลของราชการ 

ข้อมูลเพิ่มเติม: โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ในหัวข้อที่ 4-8 ของส่วน ก ด้านบน 

หมายเหตุ: ถึงแม้ว่านโยบายระดับโลกฉบับนี้จะจัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยให้ส่งมอบข้อมูลที่สอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้สมัครงานในระดับโลก แต่ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกประมวลผลตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับเสมอ 

1. หรับพลเมืองรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม: เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุ เกี่ยวข้องกับ พรรณา อ้างถึง สามารถเชื่อมโยงไปยัง หรืออาจจะเชื่อมโยงไปยังผู้บริโภคหรืออุปกรณ์ใดๆ โดยเฉพาะได้อย่างสมเหตุสมผล ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่ดังต่อไปนี้โดยเฉพาะจากผู้บริโภคของเราในช่วงสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา:  

 • ข้อมูลที่ได้มาจากเว็บล็อกของเรา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ (เช่น แบรนด์และรุ่นอุปกรณ์ ขนาดหน้าจอ) หมายเลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำใคร (เช่น ที่อยู่ IP และ ID อุปกรณ์) และข้อมูลเบราว์เซอร์ (เช่น URL, ประเภทเบราว์เซอร์ หน้าเว็บที่เยี่ยมชม วันที่/เวลาที่เข้าถึง) 

 • ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือความสนใจของบุคคลต่างๆ ที่สันนิษฐานเอา ซึ่งเชื่อมโยงกับบุคคลดังกล่าวและอาจนำมาใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้) และ 

เราได้ข้อมูลส่วนบุคคลตามหมวดหมู่ด้านบนจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้: 

 • จากการทำกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งทางตรงและทางอ้อม (https://www.innovmetric.com/th) เช่น จากการส่งข้อมูลเข้ามาทางพอร์ทัลเว็บไซต์ของเราหรือรายละเอียดการใช้เว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติและ 

 • จากคุณโดยตรง ณ งานประชุมและงานแสดงสินค้าประจำปี 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: เราอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งจุดประสงค์: 

 • เพื่อให้ข้อมูล ส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอจากเราให้แก่คุณ 

 • เพื่อแจ้งเตือนคุณทางอีเมล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนงานอีเวนท์และประกาศอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ งานอีเวนท์ หรือข่าวสารที่คุณอาจสนใจ และ 

 • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและนำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้คุณ 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ เราก็จะทำสัญญาที่อธิบายถึงจุดประสงค์และกำหนดให้ผู้รับข้อมูลเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่ใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากการปฏิบัติภาระหน้าที่ตามสัญญา 

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจให้แก่บุคคลภายนอกประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้: (ก) บริษัทในเครือของเรา (ข) ผู้ให้บริการและ (ค) บุคคลภายนอกที่คุณหรือตัวแทนของคุณอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราส่งมอบให้คุณ ในช่วงสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา เราไม่ได้ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเลย 

สิทธิ์และทางเลือกของคุณ: รัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย (“CCPA”) ให้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแก่พลเมืองของรัฐแคลิฟอร์เนีย ส่วนนี้อธิบายถึงสิทธิ์ CCPA ของคุณและวิธีใช้สิทธิ์ดังกล่าว 

การเข้าถึงข้อมูลบางประเภทและสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูล: คุณมีสิทธิ์ขอให้เราเปิดเผยข้อมูลบางประเภทให้คุณที่เกี่ยวข้องกับการที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา คุณมีสิทธิ์ร้องขอได้สองครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงเวลา 12 เดือนช่วงใดก็ได้ เราจะเปิดเผยข้อมูลให้คุณทราบภายในระยะเวลา 45 วันหลังจากได้รับคำขอของคุณ เว้นเสียแต่ว่าเราต้องการให้ขยายระยะเวลาออกไป และหากเราต้องการขยายระยะเวลาออกไปอีก 45 วันเนื่องจากมีเหตุผลอันสมควร เราก็จะแจ้งให้คุณทราบถึงการขยายระยะเวลาดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลา 45 วันแรก 

สิทธิ์ในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล: คุณมีสิทธิ์ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมมาจากคุณและเก็บรักษาไว้ ทั้งนี้ จะมีข้อยกเว้นบางประการด้วย เมื่อเราได้รับและยืนยันคำขอของผู้บริโภคที่ตรวจสอบยืนยันได้แล้ว เราก็จะลบ (และสั่งให้ผู้ให้บริการของเราลบ) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบันทึกของเรา เว้นเสียแต่ว่ามีข้อยกเว้น 

การใช้สิทธิ์เข้าถึง สิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูล และสิทธิ์ในการลบข้อมูล: หากคุณต้องการใช้สิทธิ์เข้าถึง สิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูล และสิทธิ์ในการลบข้อมูลตามที่อธิบายไว้ข้างต้น โปรดส่งคำขอของผู้บริโภคที่ตรวจสอบยืนยันได้มาให้เราตามรายละเอียดติดต่อด้านล่างในส่วน ง 

2. สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) 

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเฉพาะที่ใช้บังคับกับคุณ ในกรณีที่คุณเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเศรษฐกิจยุโรป และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อจำกัดเกี่ยวกับการโอนข้อมูลของคุณ เราก็ขอเชิญให้คุณอ่านนโยบายว่าด้วย GDPRของเรา  

InnovMetric และบริษัทในเครือทั้งหมดที่มีรายชื่ออยู่ใน https://www.innovmetric.com/th/find-a-contact จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต่างๆ ที่ครอบคลุมไว้ในประกาศฉบับนี้ 

วิธีติดต่อเรา: คุณสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกเมื่อ โดยการส่งจดหมายตามปกติหรืออีเมลมาที่ InnovMetric Software Inc. ตามที่อยู่ไปรษณีย์ดังนี้ 2014 Cyrille-Duquet, Suite 310, Québec, Québec, Canada, G1N 4N6 หรือส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลดังต่อไปนี้: privacy@innovmetric.com หรือไปยังบริษัท (บริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า) ที่เป็นสมาชิกในเครือ InnovMetric (หรือที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของ InnovMetric ใน EEA ซึ่งดำเนินงานในประเทศที่คุณอยู่ ดูอัตลักษณ์และรายละเอียดติดต่อของบริษัทนี้ได้ที่ลิงก์ดังต่อไปนี้: https://www.innovmetric.com/th/find-a-contact 

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตลอดเวลา โดยคุ้มครองข้อมูลของคุณตามข้อกำหนดของข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ เพื่อรับประกันความปลอดภัยและรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ 

สุดท้ายนี้ เราก็จะแจ้งให้คุณทราบถึงสิทธิ์ของคุณในการเรียกร้องต่อหน่วยงานควบคุมที่มีอำนาจทุกครั้งที่คุณเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสม 

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2019