ภาคการผลิตชิ้นส่วนสินค้าอุปโภคบริโภค

ภาคการผลิตชิ้นส่วนสินค้าอุปโภคบริโภค

เร่งความเร็วในขั้นตอนการทำงานด้วยโซลูชัน PolyWorks® ที่มีความยืดหยุ่นสูง

แนวทางที่โดดเด่นของตลาดนี้สำหรับโพลีเวิร์ค คือความหลากหลายของตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิเช่น หลากหลายด้านสินค้า วัสดุอุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้การวัดตรวจสอบตามหลักมาตรวิทยา ซึ่งบริษัทลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ได้ให้ความไว้วางใจใช้ PolyWorks ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และใช้เป็นเครื่องมือในการทำวิศวกรรมย้อนรอย รวมไปถึงเครื่องมือและการเขียนโปรแกรมเฉพาะในการนำไปวัดและวิเคราะห์งานเหล็กแผ่น งานหลอม งานหล่อ งานแม่พิมพ์ และงานชิ้นส่วนพลาสติก เป็นต้น

กรณีศึกษา

สินค้า

GE Appliances

วิศวกรการผลิตที่ GEA ทำการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูล CAD และการวัด 3 มิติได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

Geoform

บริษัท Geoform หันมาใช้ประสิทธิภาพจากการ alignment แบบ best-fit ใน PolyWorks|Inspector™ และสิ่งนี้ช่วยให้ชิ้นงานของเขาไม่ถูกทำลายทิ้ง

Pneutronics

การตรวจสอบรูปทรงเรขาคณิตของส่วนประกอบขนาดเล็ก ด้วยเครื่องสแกน CT-Scanner และ PolyWorks®