PolyWorks|PMI+Loop™

โซลูชันการเพิ่มข้อมูลคำสั่งลงในแบบโมเดลที่ผสานรวมแพลตฟอร์ม CAD ไว้ในกระบวนการวัดสามมิติ

PolyWorks|PMI+Loop™ คือโซลูชันการเพิ่มข้อมูลคำสั่งลงในแบบโมเดล (MBD) ที่ช่วยให้คุณกำหนดแผนการวัด 3 มิติที่เกี่ยวข้องกับเรขาคณิตของ CAD ไว้ภายในแพลตฟอร์ม CAD เดิมของคุณได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัลที่จำเป็นต่อการสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับการใช้แผนการวัด อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อแบบดิจิทัลเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ CAD ทั้งหมดสามารถเข้าถึงผลการวัด 3 มิติได้

แผนการวัด 3 มิติแบบใช้ CAD ที่ผสานรวมข้อกำหนดด้านขนาดทั้งหมดของคุณ


เมื่อเพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ CAD ด้วยเครื่องมือซอฟต์แวร์การวัด 3 มิติที่ใช้ระบุข้อกำหนดด้านการผลิต PolyWorks|PMI+Loop จะช่วยให้ทีมวิศวกรรมผลิตภัณฑ์สามารถนำ
ข้อกำหนดด้านขนาดทั้งหมดเข้าสู่แผนการวัด 3 มิติเพียงหนึ่งเดียวบนแพลตฟอร์ม CAD ของคุณได้

ใช้ประโยชน์จากข้อกำหนดด้านการออกแบบในการควบคุมคุณภาพ

ใส่ PMI เดิมไว้ในแผนการวัด 3 มิติโดยอัตโนมัติ เช่น GD&T, Datum label รวมถึงขนาดแบบมาตรฐานและแบบกำหนดเอง

กำหนดค่ารายการคุณลักษณะอย่างรวดเร็ว

ตรวจสอบ จัดระเบียบ และเพิ่มรายการคุณลักษณะด้วยข้อกำหนดทางด้านกระบวนการและการตรวจวัด เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถของระบบการวัดและกลยุทธ์การรายงานผล

เพิ่มข้อกำหนดด้านขนาดจากการผลิต

ตั้งค่าคุณลักษณะพิเศษเพื่อดูตำแหน่งของ Feature ดูค่าเบี่ยงเบนของพื้นผิวและขอบ และกำหนดให้ค่าเหล่านั้นผูกไว้กับระบบการประกอบ ระบบเครื่องมือ หรือระบบพิกัด Datum

กำหนด PMI ในรูปทรงเรขาคณิตตามโครงสร้าง

สร้างโครงสร้างรูปทรงเรขาคณิตจากรูปทรงเรขาคณิต CAD ที่มีอยู่ และควบคุมรูปทรงเรขาคณิตที่สร้างขึ้นในแผนการวัด 3 มิติ

PMI_CAD.jpg

 

ระบบอัตโนมัติประสิทธิภาพเยี่ยมที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการวัด 3 มิติ


การตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัลที่มีให้ใน PolyWorks|PMI+Loop จะมอบกระบวนการอัตโนมัติที่สำคัญและทำให้การสร้างและการแก้ไขโปรเจ็กต์การตรวจวัดเร็วขึ้นอย่างมาก

 

icon_pmiloop_7.svg

ทำให้การสร้างแผนการวัด 3 มิติเป็นระบบอัตโนมัติภายใน PolyWorks|Inspector™

ทำให้การสร้างอ็อบเจกต์การวัด 3 มิติ การควบคุมขนาด มุมมองการควบคุม และการรายงานผลการตรวจวัดเป็นระบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งนำเข้าโมเดล CAD เดิมเข้ามาใน PolyWorks|Inspector.

ผสานรวมการเปลี่ยนแปลงการออกแบบในโปรเจ็กต์การตรวจวัด ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

อัปเดตแผนการวัด 3 มิติใน PolyWorks|Inspector 3D โดยอัตโนมัติในขณะแทนที่ โมเดล CAD ด้วยเวอร์ชันใหม่

จัดการหมวดหมู่ของชิ้นส่วนและการสร้างโมเดลขั้นตอนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สร้างเทมเพลตการวัดชิ้นงานใน PolyWorks|Inspector ได้อย่างรวดเร็วสำหรับชิ้นส่วนใหม่ในหมวดหมู่ และโมเดลสำหรับขั้นตอนการผลิตที่ได้มา

icon_pmiloop_7.svg

ทำให้การสร้างแผนการวัด 3 มิติเป็นระบบอัตโนมัติภายใน PolyWorks|Inspector™

ทำให้การสร้างอ็อบเจกต์การวัด 3 มิติ การควบคุมขนาด มุมมองการควบคุม และการรายงานผลการตรวจวัด เป็นระบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งนำเข้าโมเดล CAD เดิมเข้ามาในPolyWorks|Inspector.

 

ผสานรวมการเปลี่ยนแปลงการออกแบบในโปรเจ็กต์การตรวจวัด ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

อัปเดตแผนการวัด 3 มิติใน PolyWorks|Inspector 3D โดยอัตโนมัติในขณะแทนที่ โมเดล CAD ด้วยเวอร์ชันใหม่

 

จัดการหมวดหมู่ของชิ้นส่วนและการสร้างโมเดลขั้นตอนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สร้างเทมเพลตการวัดชิ้นงานใน PolyWorks|Inspector ได้อย่างรวดเร็วสำหรับชิ้นส่วนใหม่ในหมวดหมู่ และโมเดลสำหรับขั้นตอนการผลิตที่ได้มา

PMI-Collaboration-2.jpg

เชื่อมต่อกับโซลูชันในองค์กรของคุณ

ระบบนิเวศดิจิทัลของ PolyWorks® นำแผนการวัด 3 มิติ และผลการวัด 3 มิติ มาใช้เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการดิจิทัลในองค์กร
 

รองรับขั้นตอนการทำงานแบบใช้ CAD ที่มีอยู่แล้ว

ส่งออกโมเดล CAD และแผนการวัด 3 มิติ ไปยังไฟล์ PDF 3 มิติ หรือแสดงภาพภายใน
มุมมอง CAD

ป้อนข้อมูลการวัด 3 มิติไปยังซอฟต์แวร์การวัดของบุคคลภายนอก

แชร์อ็อบเจกต์การวัด การควบคุมขนาด และลำดับการวัดกับ ซอฟต์แวร์การวัดของบุคคลภายนอกผ่านไฟล์ CSV, XML หรือ DMIS

จัดการการแก้ไขแผนการวัด 3 มิติ

เพลิดเพลินไปกับความสามารถด้านการจัดการการแก้ไขปรับปรุงระบบ PLM เนื่องจากแผนการวัด 3 มิติได้รับการกำหนดและจัดเก็บไว้ภายในโมเดล CAD แล้ว

เข้าถึงผลการวัด 3 มิติในพริบตา

จัดเก็บโปรเจ็กต์การตรวจวัดไว้ในเซิร์ฟเวอร์หลักของ PolyWorks|DataLoop™ และเปิดโปรเจ็กต์ที่เชื่อมโยงกับโมเดลบนเว็บเบราว์เซอร์ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวในซอฟต์แวร์ CAD หรือระบบ PLM