PolyWorks|PMI+Loop™

โซลูชันการเพิ่มข้อมูลคำสั่งลงในแบบโมเดลเพื่อการวางแผนการวัดแบบ Collaborative ระหว่างทีมวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ของคุณ

PolyWorks|PMI+Loop™ คือโซลูชันการเพิ่มข้อมูลคำสั่งลงในแบบโมเดล (MBD) ที่ช่วยให้คุณกำหนด แผนการวัด 3 มิติที่เกี่ยวข้องกับเรขาคณิตของงานออกแบบ CAD ได้บนเครื่องมือดิจิทัลเพียงเครื่องเดียว นั่นคือแพลตฟอร์ม CAD ของคุณ ประสานงานกันได้เต็มประสิทธิภาพด้วย PolyWorks|Inspector™ ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มการประสานงานผ่านระบบดิจิทัลให้กับทีมออกแบบ ทีมผลิต และทีมการวัด 3 มิติ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุดเดียวกัน 

CAD-based MBD สำหรับการวางแผนการวัดแบบ 3 มิติ 


PolyWorks|PMI+Loop™ คือนวัตกรรมโซลูชันการเพิ่มข้อมูลคำสั่งลงในแบบโมเดล (MBD) ที่ช่วยให้ทีมออกแบบและทีมการผลิตตั้งข้อกำหนดขนาดและวัตถุการวัด 3 มิติได้ภายในแพลตฟอร์ม CAD เดิม เพื่อตรวจสอบความพอดีของชิ้นส่วน รับประกันฟังก์ชั่นและการทำงาน ให้ข้อเสนอแนะในการผลิต และสื่อสารคำแนะนำไปยังทีมวัด 3 มิติ

icon_pmiloop_1.svg

สร้างเรขาคณิต CAD ที่พร้อมสำหรับการวัด  

กำหนดวัตถุการวัดแบบ 3 มิติและเรขาคณิตโครงสร้าง ควบคู่กับคุณลักษณะที่ควบคุมที่สัมพันธ์กับเรขาคณิตการออกแบบของ CAD

 

icon_pmiloop_2.svg

รับผลฟีดแบคขนาดมิติเกี่ยวกับชิ้นงานต่าง ๆ ที่ผลิต

ตั้งค่าคุณลักษณะพิเศษเพื่อดูตำแหน่งของ Feature ดูค่าเบี่ยงเบนของพื้นผิวและขอบ และกำหนดค่าเหล่านั้นให้ผูกกันกับระบบการประกอบ ระบบเครื่องมือ หรือระบบพิกัด Datum

 

icon_pmiloop_3.svg

ใช้ประโยชน์จาก GD&T เดิมและกำหนดสัญลักษณ์ Datum ต่างๆ

ผสานรวม GD&T เดิมและกำหนดสัญลักษณ์ Datum ในแผนการวัด 3 มิติ พร้อมทั้งรับรองความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันปลายทางที่ใช้โมเดล CAD กับ MBD

icon_pmiloop_5.svg

กำหนดค่ารายการคุณลักษณะที่พร้อมออกรายงาน

ตรวจสอบ จัดลำดับ และกำหนดหมายเลขคุณลักษณะควบคุม และเชื่อมโยงเข้ากับมุมมอง/ข้อมูล 3 มิติของแบบโมเดล CAD เพื่อสร้างโครงสร้างรายงานผลการตรวจวัดของคุณ

PMI_CAD.jpg

 

ใช้งานได้ร่วมกับแอปพลิเคชัน 3 มิติทุกแบรนด์

 

นอกจากการเชื่อมต่อกับ PolyWorks|Inspector™ แล้ว PolyWorks|PMI+Loop ยังเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดซึ่งส่งออกข้อมูลแผนการวัด 3 มิติเป็นไฟล์ชนิดรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ ไฟล์เหล่านี้มีข้อมูล MDB ที่สามารถนำใช้งานในขั้นตอนการทำงานแบบใช้ CAD ที่มีอยู่แล้วได้ ทำให้ผสานการทำงานภายในกระบวนการวัด 3 มิติได้อย่างราบรื่น

 

icon_pmiloop_7.svg

แลกเปลี่ยนแผนการวัด 3 มิติระหว่างแพลตฟอร์ม CAD กับ PolyWorks|Inspector

เชื่อมโยงแพลตฟอร์ม CAD เข้ากับ PolyWorks|Inspector เพื่อแชร์ข้อมูลการวัด 3 มิติ, รายการคุณลักษณะ, มุมมอง 3 มิติ และรายงานรีพอร์ตได้อย่างราบรื่น

icon_pmiloop_8.svg

รองรับขั้นตอนการทำงานแบบใช้ CAD ที่มีอยู่แล้ว

ส่งออกโมเดล CAD และ PMI+Loop MBD เป็นไฟล์ 3D PDF หรือสร้างภาพร่าง 2 มิติจากมุมมอง/ข้อมูล 3 มิติ 

icon_pmiloop_10.svg

ป้อนข้อมูลการวัด 3 มิติไปยังซอฟต์แวร์การวัดของบริษัทอื่น 

แชร์ข้อมูลการวัด การควบคุมขนาดมิติ และลำดับการวัดกับซอฟต์แวร์การวัดของบริษัทอื่น ผ่านไฟล์ CSV, XML หรือ DMIS

icon_pmiloop_7.svg

แลกเปลี่ยนแผนการวัด 3 มิติระหว่างแพลตฟอร์ม CAD กับ PolyWorks|Inspector

เชื่อมโยงแพลตฟอร์ม CAD เข้ากับ PolyWorks|Inspector เพื่อแชร์ข้อมูลการวัด 3 มิติ, รายการคุณลักษณะ, มุมมอง 3 มิติ และรายงานรีพอร์ตได้อย่างราบรื่น

icon_pmiloop_8.svg

รองรับขั้นตอนการทำงานแบบใช้ CAD ที่มีอยู่แล้ว

ส่งออกโมเดล CAD และ PMI+Loop MBD เป็นไฟล์ 3D PDF หรือสร้างภาพร่าง 2 มิติจากมุมมอง/ข้อมูล 3 มิติ 

icon_pmiloop_10.svg

ป้อนข้อมูลการวัด 3 มิติไปยังซอฟต์แวร์การวัดของบริษัทอื่น 

แชร์ข้อมูลการวัด การควบคุมขนาดมิติ และลำดับการวัดกับซอฟต์แวร์การวัดของบริษัทอื่น ผ่านไฟล์ CSV, XML หรือ DMIS

PMI-Collaboration-2.jpg

ขั้นตอนการประสานงานผ่านระบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ

สถาปัตยกรรมดิจิทัลอันทันสมัยของ PolyWorks|PMI+Loop อำนวยความสะดวกให้กับการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อกำหนดการวัด 3 มิติระหว่างทีมวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ ลดความซับซ้อนในการเปลี่ยนการออกแบบ และช่วยให้ผลการวัด 3 มิติที่เข้าถึงได้โดยตรง

product-pmiloop-icon-11.svg

แสดงข้อกำหนดการวัด 3 มิติที่เป็นเอกภาพทั่วองค์กร

กำหนดมาตรฐานให้กับรูปแบบการนำเสนอข้อกำหนดการวัด 3 มิติและโครงสร้างรายงาน เพื่อให้การสื่อสารระหว่างทีมเป็นไปอย่างราบรื่นและคล่องตัว 

product-pmiloop-icon-12.svg

ปรับปรุงวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ

ส่งโมเดล CAD ฉบับแก้ไขชุดใหม่ให้กับทีมการวัด 3 มิติ ซึ่ง       MBD ในโปรเจ็กต์การตรวจวัด PolyWorks® จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

product-pmiloop-icon-13.svg

ลดความยุ่งยากในการสร้างโมเดลสำหรับขั้นตอนการผลิต

เปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปทรงเรขาคณิตของแบบโมเดล CAD ต้นแบบ จากนั้น PMI+Loop จะสั่งการให้ระบบอัปเดตแผนการวัดในแบบโมเดลขั้นตอนการผลิตที่เกี่ยวข้อง 

product-pmiloop-icon-14.svg

เข้าถึงผลการวัด 3 มิติในพริบตา

จัดเก็บโปรเจ็กต์การตรวจวัดไว้ใน PolyWorks|DataLoop™ Core Server และเปิดโปรเจ็กต์ที่เชื่อมโยงกับโมเดลบน Web Browser ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวในซอฟต์แวร์ CAD ของคุณ