การวิเคราะห์ 3 มิติและการควบคุมคุณภาพ

เมื่อองค์กรการผลิตได้นำเครื่องมือวัดพิกัดมาใช้ในขั้นตอนของตนเองในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1960 วัตถุประสงค์หลักก็คือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อรับรองว่าขนาดหลักเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของพวกเขา สามสิบปีต่อมา เทคโนโลยีสแกนพอยต์คลาวด์ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น และทำให้สามารถปรับและวิเคราะห์เครื่องมือ ชิ้นส่วนต้นแบบและส่วนประกอบนำร่องในระบบดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดระยะเวลาออกสู่ตลาด ระหว่างที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในปัจจุบัน เนื่องจากเราได้ใช้กระแสงานการวิเคราะห์ขนาดและการควบคุมคุณภาพจนสำเร็จในโซลูชันเดียว ทีนี้ คุณก็สามารถใช้แพลตฟอร์มการวัด 3 มิติร่วมกันสำหรับวัฏจักรการผลิต ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณได้แล้ว

บทความ

รวมการปฏิบัติงานด้านการวัด 3 มิติให้เป็นหนึ่งเดียวกับแพลตฟอร์มของซอฟต์แวร์อเนกประสงค์

ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตมีห้องปฏิบัติการตรวจวัด 3 มิติที่ยอดเยี่ยม พร้อมด้วย CMM แบบพกพา และเครื่อง CNC CMM, เครื่องสแกนเลเซอร์์, เครื่องเลเซอร์แทรกเกอร์ และเกจวัดดิจิทัล โดยฮาร์ดแวร์ทุกแบรนด์ ต่างใช้โซลูชันซอฟต์แวร์ของตนเอง เมื่อต้องพึ่งพาโปรแกรมซอฟต์แวร์หลายตัว จึงจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในขั้นตอนการทำงานหลายแบบ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมการวัด 3 มิติ การใช้แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อเนกประสงค์ แทนซอฟต์แวร์ต่างๆ ดังกล่าว ช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากที่ทีมการวัดประสบอยู่ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการวัด 3 มิติได้เป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม