การประชุม

จัดการ lifecycle ข้อมูลของโปรเจ็กต์การตรวจวัดของคุณในแบบดิจิทัลได้ด้วย PolyWorks®

 

Lifecycle ข้อมูลหมายถึงวิธีการที่ข้อมูลถูกส่งต่อไปมาระหว่างระบบกับผู้คนขณะกำลังดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงาน เอกสารนำเสนอนี้จะวิเคราะห์และแสดงให้เห็น lifecycle แบบดิจิทัลของ PolyWorks ที่เปิดใช้งานไว้กับข้อมูลโปรเจ็กต์การตรวจวัดสามประเภท เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีระบบดิจิทัล ผู้เข้าร่วมงานจะ:

  • เรียนรู้ว่าการจัดการข้อมูลการตรวจวัด 3 มิติแบบดิจิทัลจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรการผลิตกับผู้รับเหมารายย่อยได้อย่างไรบ้าง ซึ่งส่งผลให้ขั้นตอน
    การออกแบบทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่เร็วขึ้น
  • ค้นพบว่าทีมการออกแบบ ทีมผลิต และทีมการวัดแบบ 3 มิติ จะจัดการการควบคุมด้านขนาด (dimensional control) ทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม CAD ดั้งเดิมของบริษัทได้อย่างไร เพื่อที่จะ
    ถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงของการดีไซน์ไปยังแอปพลิเคชันปลายทางที่ใช้ข้อมูล CAD ได้โดยอัตโนมัติ
  • ดูวิธีใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน เพื่อเก็บรักษา ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้และความชำนาญที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวภายในองค์กรการผลิต
     

'งานพรีเซ้นต์นี้ถูกบันทึกระหว่าง PolyWorks Conference Live 2023

Image

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

มีคำถาม? ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยเหลือคุณที่นี่

นัดตารางเข้าทำการสาธิตฟรี