การสัมมนาผ่านเว็บ

การตรวจสอบ ชิ้นงานด้วยการใช้ 3D สแกน แบบไม่มี CAD 3D

เมื่อตรวจวัดชิ้นงานโดยใช้โมเดล CAD การใช้โมเดล CAD เองจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งชิ้นงาน ออกค่า Feature ต่าง ๆ รวมถึงแสดงผลลัพธ์ว่าผ่าน/ไม่ผ่าน ตลอดทั้งโปรเจ็กต์ เมื่อตรวจวัดชิ้นงานด้วยการสแกนโดยไม่ใช้โมเดล CAD คุณจะต้องทำตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อให้ได้ค่าความเบี่ยงเบนระหว่างค่าวัดกับค่ามาตรฐาน แต่ใช้เครื่องมือคำสั่งที่แตกต่างกัน  

ในเวลาเพียงแค่ 15 นาที คุณจะทราบวิธีการทำสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

  • ออกค่าวัดรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ จากข้อมูลสแกน Point Cloud หรือ Polygonal Mesh และควบคุมขนาดมิติต่าง ๆ เช่น ค่าผิดพลาดจากค่าฟอร์ม 

  • วางตำแหน่งชิ้นงาน โดยใช้ระบบพิกัดที่สร้างจากรูปทรงเรขาคณิตที่วัดได้ 

  • ออกรายงานค่าความเบี่ยงเบน และสถานะ ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยการกำหนดค่ามาตรฐาน Nominal เป็นตัวแปรในการควบคุม 

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

มีคำถาม? ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยเหลือคุณที่นี่

นัดตารางเข้าทำการสาธิตฟรี