ข้อมูลเฉพาะด้านเทคนิค

ความเข้ากันได้ของ PolyWorks|ReportLoop กับ Excel เวอร์ชันต่างๆ 


PolyWorks|ReportLoop for Inspector

  • Microsoft 365 Desktop
  • Excel 2019, 2016

PolyWorks|ReportLoop for DataLoop

  • Microsoft 365 Desktop เวอร์ชัน 2101 ขึ้นไป 
  • Microsoft Office Web Apps ที่ใช้งานบนเบราว์เซอร์ Microsoft Edge (Chromium) หรือ Google Chrome