แผนงานสำหรับการแปลงกระบวนการวัด 3 มิติเป็นระบบดิจิทัล

การจัดการข้อมูลและการเชื่อมต่อระบบดิจิทัล

แผนงานสำหรับการแปลงกระบวนการวัด 3 มิติเป็นระบบดิจิทัล

 

การจัดการข้อมูลและการเชื่อมต่อระบบดิจิทัล

แผนงานสำหรับการแปลงกระบวนการวัด 3 มิติเป็นระบบดิจิทัล

 

แม้ว่าปัจจุบันจะมีการใช้ข้อมูลการวัด 3 มิติที่สร้างโดยเทคโนโลยีการสแกน 3 มิติในทุกระยะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิต รวมถึงช่วงเริ่มแรกของขั้นตอนการสร้างต้นแบบ แต่การผนวกรวมเข้ากับกระบวนการขององค์กรก็ยังคงมีความวุ่นวายและการแชร์ไฟล์ผลลัพธ์ขนาดใหญ่ยังคงต้องใช้ USB แฟลชไดรฟ์ ในบรรดากระบวนการผลิตทั้งหมด การวัดชิ้นส่วนในแบบ 3 มิติและการแชร์ผลการตรวจวัดขนาด 3 มิติ ทำให้เกิดกรณีที่น่าสนใจมากสำหรับการแปลงเป็นระบบดิจิทัล แต่บริษัทต่างๆ จะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการยกเครื่องครั้งใหญ่ ซึ่งจะส่งผลให้ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็นและขัดจังหวะการดำเนินงานในแต่ละวันของบริษัท ในปัจจุบันเรามีแนวทางแบบแยกส่วนที่ค่อยเป็นค่อยไปและทำให้บริษัทต่างๆ นำเครื่องมือและกระบวนการดิจิทัลไปใช้งานได้สำเร็จ ซึ่งทำให้ทีมผู้ผลิตทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วยข้อมูลการวัด 3 มิติ และได้รับประโยชน์ที่สำคัญในทุกระยะ และต่อไปนี้คือองค์ประกอบที่มักจะพบได้ในความสำเร็จเหล่านี้