การสัมมนาผ่านเว็บ

การตรวจสอบ ท่อและแท่งดัดที่โค้งงอได้อย่างอย่างรวดเร็ว

 

ปรับแก้รูปแบบท่อและก้านแบบงอที่จำเป็นในการวัด เพื่อให้สอดคล้องกับดีไซน์ในดรอว์อิ้ง หรือตารางการออกแบบทางวิศวกรรม นอกจากนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องจดบันทึกท่อและก้านที่สร้างหรือแก้ไขมากลงในพื้นที่ เพื่อให้พอดีและทำงานได้ เช่นเดียวกับโมเดล 3 มิติ ที่สามารถนำเข้าไปใช้ในซอฟต์แวร์ CAD ได้ ทั้งการวัดและการสร้าง CAD สามารถทำได้อย่างง่ายได้โดยใช้มาโครฟรีของ PolyWorks|Inspector™ นั่นคือ IMTube

ในเวลาเพียงแค่ 15 นาที คุณจะทราบวิธีการทำสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

  • วัดท่องอโดยใช้การวัดแบบโพรบ สัมผัสหรือการสแกนเลเซอร์
  • เปรียบเทียบค่าการวัดกลับไปยัง Nominal โมเดล CAD
  • สร้างจุดตัด X, Y, Z และค่าความยาว, รัศมี, องศา จากนั้นจัดทำตารางรายงาน
  • วัดหลายชิ้นงานในท่อเดียวกัน
  • สร้างโมเดล CAD ของท่อที่วัดเพื่อส่งออกไปยังซอฟต์แวร์ CAD

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

มีคำถาม? ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยเหลือคุณที่นี่

นัดตารางเข้าทำการสาธิตฟรี