แผนปัจจุบัน

 

มีอะไรใหม่ใน PolyWorks|DataLoop™ 2022

ปรับปรุงการเชื่อมต่อดิจิทัลสำหรับผู้บริโภคข้อมูลการวัด 3 มิติ

 

ปรับใช้กลยุทธ์การจัดการข้อมูลเมตาดาต้า

จัดการคุณลักษณะการตรวจวัดที่สำคัญ เพื่อให้บันทึกกระบวนการออกแบบชิ้นส่วน การผลิตชิ้นส่วน และการวัด 3 มิติได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กำหนดให้คุณลักษณะเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ใช้ร่วมกันเพื่อรวมข้อมูลเมตาจากโปรเจ็กต์ตรวจวัดทั้งหมด ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้การค้นหา การกรอง และการวิเคราะห์ทั่วทั้งคลังข้อมูลถาวรของการวัด 3 มิติแบบรวมศูนย์ที่มีประโยชน์และสอดคล้องกันมากขึ้น

ตอบสนองต่อปัญหาการผลิตแบบเรียลไทม์

ติดตามเกณฑ์การตรวจวัดสำคัญโดยอัตโนมัติ และจัดการสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้ในทันที:

  • ตั้งโปรแกรมการแจ้งเตือนที่ตรวจติดตามการวัดที่เข้ามา และแจ้งให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายทราบ หากพบขนาดที่ไม่อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้หรืออยู่นอกการควบคุม
  • ตรวจสอบชิ้นงานที่วัดที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนภายในมุมมอง 3 มิติบนเว็บ
  • รวบรวมทีมการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว โดยการเปิดกระทู้สนทนาโดยตรงภายในโปรเจ็กต์การตรวจวัด และแท็กเพื่อนร่วมงาน

ตรวจติดตามแนวโน้มด้านขนาดและสถิติเป็นภาพ

ติดตามการพัฒนาการควบคุมขนาดแต่ละรายการ และสถิติชิ้นงานโดยรวม ทำเหมืองข้อมูลจากฐานข้อมูลการวัด 3 มิติทั้งหมดผ่านวิดเจ็ตมุมมองบนเว็บ:

 

  • แสดงเปอร์เซ็นต์การตรวจวัดที่อยู่ภายในความคลาดเคลื่อนยินยอมที่กำหนดสำหรับชิ้นงานหรือคุณสมบัติเฉพาะโดยใช้แผนภูมิ PIST

 

  • รายงานค่า Cp, Cpk, Pp, Ppk หรือ Z.bench ตามเวลาที่ผ่านไปสำหรับการควบคุมชิ้นงานของโปรเจ็กต์โดยใช้แผนภูมิสถิติ SPC

 

  • พล็อตจุดการกระจายของค่าที่วัดได้หรือค่าเบี่ยงเบนโดยใช้ฮิสโตแกรม

 

  • ดูแผนภูมิช่วงแนวโน้ม ช่วงอิสระ และช่วงการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนเป็นสีแดงแบบเรียลไทม์เมื่อเกณฑ์ Nelson ที่เลือกชำรุด ซึ่งบ่งบอกว่ากระบวนการผลิตอาจมีแนวโน้มหลุดออกจากการควบคุม

เชื่อมต่อโซลูชันองค์กรของคุณเข้ากับ PolyWorks|DataLoop™ ผ่านระบบดิจิทัล

เข้าถึงลำดับชั้นของพื้นที่ทำงาน โปรเจ็กต์ และชิ้นงาน ตลอดจนออบเจ็กต์การวัดและการควบคุมแต่ละชิ้นงานได้ผ่าน REST API ที่ปลอดดภัยของ PolyWorks® และ:

  • ป้อนผลการวัด 3 มิติไปยังโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Tableau, Power BI และ Excel
  • ใส่ URL พารามิเตอร์ที่อ้างอิงถึงชิ้นงานที่วัดลงในโซลูชัน PLM, MES หรือ ERP
  • ถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบดิจิทัลอื่น โดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น Python และ C#

รับความช่วยเหลือด้านการซื้อ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่จะตอบคำถาม
เกี่ยวกับราคาและสิทธิ์การใช้งาน​.

ติดต่อฝ่ายขาย

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

มีคำถาม? ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยเหลือคุณที่นี่

นัดตารางเข้าทำการสาธิตฟรี

ขยายขอบเขตความรู้ของคุณ

รับข้อมูลที่นำไปใช้ได้จริงจากการสาธิตของเรา​

รับชมเทปบันทึกภาพ

รับความช่วยเหลือด้านการซื้อ​

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่จะตอบคำถาม
เกี่ยวกับราคาและสิทธิ์การใช้งาน​.

ติดต่อฝ่ายขาย


พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

มีคำถาม? ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยเหลือคุณที่นี่

นัดตารางเข้าทำการสาธิตฟรี


ขยายขอบเขตความรู้ของคุณ

รับข้อมูลที่นำไปใช้ได้จริงจากการสาธิตของเรา​

รับชมเทปบันทึกภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

บันทึกการประชุม

สำรวจวิธีที่บริษัทผู้ผลิตค่อยๆ ปรับใช้ระบบนิเวศดิจิทัลสำหรับการวัด 3 มิติ PolyWorks 3D เพื่อไม่ให้รบกวนการปฏิบัติงาน และได้รับประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล